Kdy jsme povinni k náhradě škody a kdy v souvislosti s koronavirem škodu hradit nemusíme?

Před pár týdny do ČR dorazil Koronavirus, způsobující nemoc COVID 19, který se ihned stal celosvětovým, tedy celospolečenským tématem. V jeho důsledku je ochromena světová ekonomika. V některých státech jako je Čína, Jižní Korea, Itálie a další, byly v důsledku nezadržitelně se šířícího viru již před několik týdny uzavřeny nejrůznější provozy. Důsledek uzavření některých provozoven je zejména opoždění, pozastavení či zrušení dodávek zboží či služeb.

 

Tento problém se však dostal i do České republiky, neboť většina provozoven je uzavřena, a bude hůř! Aktuálně uzavírají svůj provoz největší automobilky a hnací motory ČR a problém plnění ze smluv se dostává i k nám.

 

DODAVATELÉ A POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY

Obecně platí, že smlouvy se mají plnit a kdo neplní, je povinen k náhradě.

 

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. partner a zakladatel ARROWS Advisory group níže radí, kdy jako dodavatel v důsledku karantenních a jiných veřejnoprávních opatření kvůli šíření koronaviru k náhradě škody povinni nejste.

 

Je to za splnění těchto podmínek, tzv. liberačních důvodů:

A) Mimořádnost překážky

Koronavirus a navazující opatření proti jeho šíření nesmí být v souladu s obvyklým během věcí. 

 

B) Nepředvídatelnost překážky

Musí jít nutně o překážku, kterou dodavatel nemohl při uzavření smlouvy s odběratelem předvídat. 

 

C) Nepřekonatelnost překážky

Musí se jednat o takovou překážku, kterou dodavatel objektivně nemohl ani při vyvinutí nejvyššího rozumného úsilí překonat. Důkazní břemeno ohledně posouzení překážky jako nepřekonatelné ponese dodavatel. 

 

D) Nnezávislost překážky na vůli dodavatele

Musí se jednat o překážku, která vznikla bez přičinění dodavatele. Na tento důvod se tedy nevztahují preventivní opatření ze strany dodavatele. To jej povinnosti k náhradě nezprostí. 

 

E) Nejste v prodlení již v době předtím, než nastane vznik překážky

Pokud se dodavatel již při zavedení opatření proti šíření koronaviru, která ochromila jeho provoz, nacházel v prodlení se splněním své povinnosti, neposkytuje mu zákon ochranu v podobě možnosti liberovat se, měl totiž možnost svoji povinnost splnit ještě předtím. 

 

UPOZORNĚNÍ ADVOKÁTA ZÁVĚREM!

Koronavirus je způsobilou překážkou, která může dodavatele zbavit povinnosti nahradit škodu vzniklou z důvodu prodlení se splněním smluvní povinnost, avšak odběrateli bude stále zachována možnost od dodavatelské smlouvy z důvodu prodlení dodavatele (představující podstatné porušení smlouvy) např. odstoupit či požadovat po dodavateli uhrazení smluvní pokuty (pokud byla sjednána).