Daně a autorské příjmy.

Stát se autorem je dnes snadné. S autorskou prací souvisí i příjmy, které z autorských děl plynou. Co se dle autorského práva považuje za autorské dílo je sice z pohledu autorských práv důležité, nicméně v souvislosti s daněmi je spíše podstatná výše příjmů, které z autorské činnosti plynou.

 

Pokud totiž výše autorského honoráře či honorářů nepřesáhne hranici 15 000 Kč za rok, pak se tyto příjmy do ročního zúčtování nezapočítávají. Pokud tuto hranici přesáhnou, pak se stávají součástí ročního zúčtování daně. Jestliže jste příjemce autorských honorářů od více plátců, pak dani podléhají příjmy od 10 000 Kč měsíčně a výše. Tato desetitisícová hranice se počítá u každého z plátců zvlášť, tj. můžete si měsíčně vydělat například 100 000 Kč, pokud od 10 plátců dostáváte měsíčně po 10 000 Kč. Je tomu tak proto, že obdržíte honorář již zdaněný plátcem, který za Vás tímto také odvádí pojistné částky (zdravotní a sociální). I když byste tyto honoráře dostávali jen příležitostně, nelze je počítat jako příležitostné příjmy, to znamená příjmy osvobozené od daně s hranicí do 30 000 Kč, jelikož autorské honoráře jsou specifickým příjmem.

 

Pokud autorské honoráře alespoň u jednoho z plátců přesáhnou hranici 10 000 Kč měsíčně, pak se již musí zahrnout do ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob. Jestliže honoráře máte jako hlavní příjem, pak se tyto honoráře sice taky počítají do ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob, ale můžete se rozhodnout, zda využijete 40% paušál, nebo je budete danit na základě daňové evidence, tj. podle skutečných příjmů. Tyto příjmy se daní jako příjmy z podnikání.

 

V případě, že nepodnikáte a honoráře jsou Vašimi vedlejšími příjmy, pak také musíte tyto honoráře, převyšující 10 000 Kč, započítat do ročního zúčtování. Pokud jste jako autoři i plátci daně z přidané hodnoty, pak je tento příjem rovněž předmětem daně z přidané hodnoty, tudíž bude zdaněn 15 %.