Daňové přiznání podané zaměstnancem nebo zaměstnavatelem.

Když jsme zaměstnaní u téhož zaměstnavatele od počátku roku až do jeho konce, je to jasné – daňové přiznání nám dělá účetní zaměstnavatele. Kdo je ale povinen toto přiznání podat, pokud jsme během roku změnili zaměstnavatele?

 

Často se objevuje nepodložený názor, že v případě, kdy změníme zaměstnavatele v průběhu kalendářního roku, musíme daňové přiznání podat sami. Toto však není zcela pravda. Pokud dojde ke změně zaměstnavatele v rámci hlavního pracovního poměru, to je nikoliv v rámci přivýdělku vedlejším pracovním poměrem, pak daňové přiznání dělá účetní zaměstnavatele, a to toho, u něhož jsme aktuálně zaměstnáni. Účetní však musíme dodat „potvrzení o zdanitelných příjmech“ od předchozího zaměstnavatele, eventuálně více zaměstnavatelů, pokud jsme jich během roku vystřídali vícero.

 

Jiná situace nastává, pokud jsme během roku měli, kromě hlavního pracovního poměru, tzv. vedlejší pracovní poměry, a tím i vedlejší příjmy, které nejsou zdaněné. Vesměs se jedná o pracovní poměry uzavírané dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti. V tom případě si musíme daňové přiznání dělat sami.

 

Avšak ani zde není nutno propadat panice, lze se obrátit na daňové poradce, kteří mohou tato daňová přiznání za nás, poplatníky, na základě naší plné moci a námi doložených příjmů vypočítat a následně podat u příslušného finančního úřadu. Pak máme tzv. odklad, to znamená, že daňové přiznání lze podat nejpozději do 1. 7. 2019. Jestliže jej podává za nás daňový poradce, potom je nutné doručit nejpozději do 1.4. 2019 plnou moc, kterou dáváme příslušnému daňovému poradci, aby za nás v této věci jednal.

 

V druhém případě je nutné si daňové přiznání vypočítat, vyplnit formulář a následně i podat na příslušném finančním úřadě nejpozději do 31.3. 2019. Jelikož však toto datum letos připadá na neděli, je nejzazším dnem, kdy tak lze učinit, pondělí 1.4.2019.