Nepeněžní příjmy a jejich zdanění.

V dnešní době má většina příjmů peněžní formu. Nicméně stále existují příjmy, které jsou nepeněžní. Ty se mnohdy zaměstnavatelem označují jako zaměstnanecké benefity a jsou osvobozeny od daní z příjmů.

 

nepeněžnímu plnění ze strany zaměstnavatele, které je od daně z příjmů osvobozeno, patří například závodní stravování, vzdělávací a rekvalifikační kurzy, nealkoholické nápoje poskytované na pracovišti, využívání rekreačních zařízení zaměstnavatele, závodní knihovny, školky, doprava na pracoviště, fond kulturních a sociálních potřeb, bezúročné půjčky, příspěvky na penzijní a životní pojištění.

 

Další formou nepeněžního příjmu je tzv. naturální mzda, kterou mohou být například různé výrobky, práce nebo služby, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance. Výše naturální mzdy v těchto případech musí odpovídat ceně, kterou by zaměstnavatel vydal za tyto produkty, kdyby si je kupoval na trhu s výrobky a službami. K této formě nepeněžitého plnění se dnes již nepřistupuje často, neboť s takovouto formou vyplácení mzdy musí zaměstnanec souhlasit. Zaměstnanec však vesměs preferuje peněžitou formu mzdy.

 

Pro obě strany, jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, je tato forma nepeněžitých příjmů výhodná, jelikož nepodléhá zdanění. I přesto, pokud si může zaměstnanec vybrat mezi peněžní formou mzdy a nepeněžní, tak si téměř vždy vybere peněžní. Mnozí daňoví poradci přitom poukazují na to, že zaměstnanec se tímto připravuje zbytečně o částky, které takto „daruje státu“ v podobě zdanění svých příjmů, přestože si tyto benefity pak stejně musí zakoupit. Jako příklad uveďme zaměstnance pekárny, který si může kromě měsíční mzdy navíc odebírat určité množství čerstvého pečiva jako formu odměny za práci. Pokud si raději zvolí finanční navýšení své měsíční mzdy, pak má sice na výplatní pásce hezkou cifru, ale v konečném důsledku se mu tato stejně zdaní. Pečivo si pak koupí v prodejně. Pokud si zvolí odměnu za práci ve formě barteru čili v naturáliích, pak se tato částka nedaní a přitom již nemusí pečivo nakupovat jinde s příslušným DPH.