Jste OSVČ a nevíte, zda máte povinnost podat daňové přiznání?!

Povinnost podat daňové přiznání za uplynulý rok vzniká v podstatě všem podnikatelům automaticky. Jsou ale výjimky, kdy podnikatel podávat daňové přiznání nemusí.

 

Mezi tyto výjimky patří případ, kdy :

 

  1. má OSVČ nízké příjmy
    Znamená to, že pokud hrubý roční příjem nepřesáhne 15.000 Kč, nevzniká povinnost k dani z příjmů za tento rok. Ovšem jak je známo, výjimka potvrzuje pravidlo, což platí i zde. Pokud nastane situace, kdy sice podnikatel příjmy pod 15.000 Kč má, ale vykazuje daňovou ztrátu, podat daňové přiznání musí. Tuto ztrátu však může uplatnit za daný kalendářní rok proti jiným zdanitelným příjmům, tzn. například příjmům z pronájmu, z kapitálového majetku.
  2. vedle samostatně výdělečné činnosti podnikatel vykonává i jiné zaměstnání, při kterém podepsal "Prohlášení k dani". Podmínkou ovšem je, že v rámci podnikání jeho hrubý roční příjem nepřesáhne částku 6.000 Kč.

 

Patříte-li mezi podnikatele spadajícího pod výše zmíněné případy, máte vyhráno. Nepatříte-li mezi ně, nezoufejte. V souvisejících článcích se dozvíte, jak na daňové přiznání rychle a bezchybně!