Jak je to v nezaměstnanosti se zdravotním pojištěním?

Obecně za Vás platí zdravotní pojištění zaměstnavatel či stát. V případě nezaměstnanosti se dotčený stává osobou bez zdanitelných příjmů a musí si toto pojištění platit sám.

 

Osobou bez zdanitelných příjmů je ze zákona považována osoba, která má na území ČR trvalý pobyt, není však zaměstnancem, nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ani nepatří do kategorie, za kterou platí pojistné stát a uvedené skutečnosti trvají celý kalendářní měsíc. Osobou bez zdanitelných příjmů je i osoba s vysokými příjmy, které ovšem nezakládají účast na sociálním pojištění. Jedná se například o osoby s příjmy z pronájmu nemovitostí nebo z kapitálu.

 

Pokud se dostanete do takovéto situace, nezoufejte. Zaregistrujete-li se na Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, zdravotní pojištění za Vás bude po dobu evidence na Úřadu práce platit stát.

 

Evidujete-li se na úřadu práce, je třeba tuto informaci dodat Vaší zdravotní pojišťovně, abyste byli správně zařazeni v počítačovém systému zdravotní pojišťovny a zdravotní pojištění nemuseli platit.

 

Nezaregistrujete-li se na Úřadu práce, nezapomeňte platit pojistné včas. Neplacení povinného zdravotního pojištění je zdravotními pojišťovnami exekučně vymáháno, a to i včetně případného penále.

 

A pokud Vás zajímá, jaké dávky můžete žádat po Úřadu práce, koukněte SEM.