Doping a jeho důsledky.

Doping má svůj původ již v antickém Řecku, kde se jako podpůrné prostředky užívaly různé halucinogeny. V minulém století byl jako doping použit dokonce strychnin, a to marathonským závodníkem Thomasem Hicksem v injekční formě spolu se syrovými vejci a brandy. Tato kombinace však způsobila kolaps organismu a vyžádala si pozdější resuscitaci dotyčného.

 

Světová organizace zabývající se dopingem je WADA (World Anti - Doping Agency), v ČR je to Antidopingový výbor ČR (AVČR). Na webu AVČR také najdeme mnoho informací a dokumentů, mj. i Světový antidopingový kodex nebo Evropskou antidopingovou úmluvu. Důležitým dokumentem je také Směrnice pro kontrolu a postih dopingu v České republice, který obsahuje postupy při dopingové kontrole, postihy za doping a další informace.

 

Dnes se ve většině případů u zakázaných látek jedná o léky, které jsou zneužívány sportovcem, který je jinak zcela zdráv a tento lék tedy neužívá k léčebným účelům. Kromě samotného užití zakázané látky se za doping považuje i skladování takových látek, ale také vyhýbání se dopingové kontrole. Kromě látek jsou i určité zakázané metody. Jde například o manipulaci s krví či genový doping. Sportovci mají také povinnost poskytovat informace o místě svého pobytu.

 

Mezi zakázané látky patří mimo jiné anabolické steroidy (testosteron, clenbuterol), hormony (růstový hormon, inzulin, EPO), diuretika, stimulancia (kokain, efedrin), narkotika, kanabinoidy. Pozor i na alkohol, například u motoristických soutěží. Seznam zakázaných látek je pravidelně aktualizován. Podrobné informace jsou dostupné na webu AVČR.

 

Za užití zakázané látky je odpovědný vždy dotyčný sportovec. Důsledky mohou být velmi vážné, ať zdravotní nebo kariérní. Co se týče zdravotních důsledků, může dojít (a v mnoha případech již došlo) mimo jiné k psychickým poruchám, změnám genitálií, ke ztrátě vlasů či nežádoucímu růstu ochlupení, u diuretik k terminální dehydrataci a následnému úmrtí. Postihem za doping je vyloučení ze soutěže, zákaz soutěžení po určitou dobu (často 2 – 4 roky), vyloučení ze sportu nebo i doživotní zákaz soutěžení.

 

Jak je vidět, doping má dopad nejen na kariéru sportovce, ale především na jeho zdraví. Navíc je třeba myslet na původní princip sportu, a to fair play, což užití jakékoli formy dopingu rozhodně není.