Na co si dát pozor při zveřejňování fotografií z činnosti našeho klubu/ spolku.

Pokud jste členy spolku či klubu a máte své klubové či spolkové stránky, jistě na nich rádi prezentujete klubové či spolkové akce a jak jinak než i fotografiemi. V tomto případě však musíte být obezřetní, neboť ne vždy jednáte dle zákona. Proto je vhodné objasnit na konkrétních příkladech, jaké typy fotografií lze bez souhlasu osob, které jsou na těchto fotografiích zaznamenány, zveřejňovat na základě tzv. zpravodajské licence, a které nelze publikovat bez souhlasu těchto osob.

 

Často se na akcích stává, že se někomu podaří nějaký tzv. "kousek", to znamená, že se někomu něco přihodí, co jemu samotnému není směšné, ale ostatním ano. Pak samozřejmě není na místě fotografii osoby v nepříjemné situaci zveřejňovat bez jeho souhlasu, neboť tím porušujeme zákon. Naopak nevinným zachycením akce je fotografie, kde jsou osoby v situacích, které nelze považovat za zesměšňující. Někdy je dost složité tyto odlišnosti vytušit, zejména jedna-li se o vesnickou zábavu a zachycení bujarého veselí. V těchto nejistých situacích je vhodné před zveřejněním, raději požádat o písemné souhlasy těchto osob.

 

Zvlášť problematické bývá zveřejňování nezletilých, to znamená dětí, na internetu. Pokud zachycujeme jednotlivé děti, například když se účastní sportovních utkání a podobně, pak tento souhlas jejich zákonných zástupců budete potřebovat. Totéž platí i v případě skupinových fotografií dětského spolku, klubu a tak dále. Pokud zachytíte v rámci dokumentace návštěvy významné osoby na pozadí také děti, pak takovýto souhlas nebudete potřebovat, neboť v rámci zpravodajské licence dokumentujete tuto významnou osobu, nikoliv děti samotné.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je v současnosti velmi těžké vytušit, kdy je nutné mít písemný souhlas osob na fotografiích a kdy ne. Lze tedy jen dát obecnou radu – pokud chcete zveřejnit fotografie, na nichž jsou jen určité osoby, které se mohou zveřejněním dostat do nepříjemné situace, pak si tento písemný souhlas raději obstarejte. Pokud se bude jednat o neškodné zachycení činnosti Vašeho spolku, či klubu, pak k tomu souhlas nepotřebujete. U dětí si pro jistotu souhlas rodičů vyžádejte vždy.