Co je to sponzoring a jak sepsat žádost potencionálnímu sponzorovi?

Sponzorství znamená podpora. Jedná se o, dá se říci, akci třetí osoby, která má zájem rozšiřovat např. značku nebo podpořit daný sponzorovaný subjekt. Sponzoring se neváže pouze k jedné disciplíně, například sportu, což je nejčastější případ, kde sponzorství vidíme. Sponzorovat se dá spousta věcí od sportovních týmů či sportovců jednotlivců, po koncerty, divadla, školy, různé projekty, areály, celebrity, aj. Sponzor tedy poptává službu rozšiřování jména, resp. značky, mezi veřejnost, ale sponzorství může znamenat také například poskytnutí financí, aby daný sponzorovaný subjekt dosáhl svého předem stanoveného zájmu. Zákon konkrétně definuje sponzoring jako příspěvek poskytnutý s cílem podporovat výrobu nebo prodej zboží, poskytování služeb nebo jiné výkony sponzora. Obě strany tedy mají díky sponzoringu získávat přidanou hodnotu, která jim pomáhá v jejich možnostech a v jejich aktivitách.

 

Před oslovením sponzora je dobré si udělat seznam potencionálních sponzorů, kteří by mohli mít zájem se podílet právě na Vaší akci či na prezentování své značky skrze Vás. Je dobré udělat rešerši, tj. provést výzkum čím se Vámi vybraný sponzor zabývá, jaké aktivity již například sponzoruje, a zda je tak vhodný i pro Vás. Je dobré si udělat průzkum i mezi lidmi, které znáte nebo které znají Vaši známí. Nikdy nevíte, kdo se může objevit, a právě osobní vztahy většinou napomáhají k získání sponzoringu. Je dobré se neupínat pouze na velké společnosti, ale zaměřit se také na ty malé, které se například také potřebují zviditelnit a budou ochotni Vás za malou protislužbu sponzorsky podpořit.

 

Pokud máte vybraného sponzora, musíte si dále ujasnit, v jaké podobě sponzorský dar chcete. To znamená, zda požadujete spíše finanční podporu nebo materiální. Jestliže jste rozhodnutí jak v tom, kterého sponzora oslovit i ve formě podpory, pak už je potřeba jej pouze oslovit.

 

Pro získání sponzora je dobré připravit si důvody, proč by měl sponzorovat právě Vás. Než tedy nějakého sponzora oslovíte, bylo by dobré být přípraven také s tím, co všechno děláte a také co mu můžete nabídnout na oplátku. Měli byste vyzdvihnout Vaši situaci a proč právě Vy či Vaše akce, Vaše podnikání a jiné jsou lepší než ostatní. V případě, že by projevil potencionální sponzor zájem, je dobré uvést, co z toho bude mít on, kromě dobrého pocitu. Jako protinabídka se pak ve většině případů sponzorovi nabízí uvedení jeho loga či názvu firmy nebo jeho vlastního jména, zmínění a poděkování na například sponzorované akci veřejně a ústně do mikrofonu, stejně tak písemně například na listu sponzorů, poděkování po skončení akce, volné lístky na akci, přednostní právo nějakého nákupu, speciální místa na akci (VIP), doporučení jeho obchodu apod. Potencionální sponzor musí mít pocit, že tím, že do Vás investuje, nic neztratí, ale pouze získá. Proto je dobré výhody vzájemné spolupráce vždy uvádět. Na konci žádosti pak je dobré opětovně vyjádřit vděk za možné sponzorství a vůbec za jeho čas strávený nad Vaší žádostí.

 

Před odesláním je samozřejmě dobré nechat si žádost zkontrolovat. Žádost musí být psaná spisovně, bez gramatických chyb a pokorně. V oslovovaném musí vzbudit dojem, že právě Vy jste ten správný subjekt, do kterého je dobré investovat.