Kolem práce v zahraničí se točí hodně otázek, velmi často také spojovaných s financemi. Pokud se i Vy chystáte přes firmu, ve které pracujete, vycestovat někam pryč, možná si říkáte jak a především kde se bude danit Váš příjem? Ať už jste tedy zaměstnanec nebo se jen chystáte své pracovníky vyslat mimo ČR, měli byste rozhodně v tomto tématu mít jasno.

Nejprve je důležité si ujasnit, že pokud mluvíme o dani z příjmů, platí zde malinko jiná pravidla než pro ostatní daně. Nerozlišuje se zde totiž, zda stát, ve kterém osoba pracuje, je členský stát EU, nebo kterýkoliv jiný stát na světě. Jediná dvě pravidla, kterými se toto danění řídí, jsou:

  • zákon o daních z příjmu
  • smlouvy o zamezení dvojího zdanění


Příjem daněný v ČR

Pokud se jedná o krátkodobý výkon práce, příjmy jsou vždy daněny v České republice. Za krátkodobý výkon práce považujeme situaci, kdy výkon závislé činnosti nepřesáhne 183 dnů v průběhu období stanoveného smlouvou.

 

POZOR! Obvykle se do těchto 183 dnů započítávají i víkendy, svátky a dovolené, kdy nemusí být zaměstnanec fyzicky přítomný na území toho kterého státu.
A protože v zákonech vždy bývají i určité výjimky, ani zde se tomu nevyhneme. Pravidlo pro krátkodobý výkon práce neplatí v případě, že:

  1. příjem bude zaměstnanci vyplácen daňovým rezidentem v místě, kde bude zaměstnání vykonáváno
  2. zaměstnanec bude pracovat v tzv. stálé provozovně, kterou si zřídil na území toho kterého státu zaměstnavatel a mzda je mu vyplácena touto provozovnou


V obou těchto případech se zaměstnanec stává rezidentem ve státě, ve kterém práci vykonává, tudíž i jeho příjmy by měly podléhat zdanění v tomto státě. Aby se ale předešlo situacím, kdy dojde ke zdanění jak v ČR, tak i v zahraničí, uzavírají mezi sebou státy tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění.


Smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Každá z těchto smluv se liší a záleží na dohodě konkrétních dvou států. Česká republika jich v má v současnosti uzavřeno více než 80 s různými státy z celého světa. Nejvíce v těchto smlouvách dominují dvě metody:

  1. metoda vynětí příjmů s výhradou progrese
  2. metoda prostého zápočtu daně


Tou více využívanou metodou je metoda prostého zápočtu daně, kdy se porovnávají daň z příjmu, kterou zaplatíte ve státě, ve kterém jste rezidentem, a daň z příjmu, kterou byste odvedli při stejné výši mzdy v ČR. Pak už vše záleží na rozdílu, který obě částky činí. Je-li částka v zahraničí nižší, doplatíte zbytek na daních v ČR, je-li tomu naopak, nedoplácíte už nikde nic.
 

No a co se děje pokud stát, ve kterém bude Váš zaměstnanec pracovat déle než 183 dnů, nemá s ČR uzavřenou takovouto smlouvu? Pak je to pro něj značně nevýhodné a jeho příjmy budou zdaněny jak v cizině, tak i u nás v ČR. Přehledy smluv o zamezení dvojího zdanění jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva financí ČR.


Na závěr lze jen dodat, abyste si tyto skutečnosti ohlídali, zvláště pokud to budou právě Vaše příjmy, které se budou danit, protože v případě, že je nepřiznáte do svého daňového přiznání, dopouštíte se daňového podvodu, který je v ČR posuzován jako trestný čin.