Daně se platí téměř všude na světě a Austrálie není výjimkou. Základní přehled o tom, jak je to s daněmi u protinožců, získáte v následujícím článku.

Správu daní obstarává australský daňový úřad – ATO (Australian Taxation Office). V případě, že chcete v Austrálii pracovat, je nutné mít mimo jiné i daňové číslo – TFN (Tax File Number). O něj můžete požádat online na webové stránce ATO. Pokud podnikáte, je třeba mít ABN (Australian Business Number). Jde o obdobu našeho podnikání na živnostenský list.

 

Daňový rok trvá od 1. července do 30. června následujícího roku. Poté je třeba podat daňové přiznání. To je možné podat i online a lhůta je až do 31. října. Pokud lhůtu prošvihnete, je potřeba kontaktovat ATO a domluvit se na dalším řešení. V případě zasažení živelní pohromou (často např. záplavy) lze telefonicky kontaktovat ATO a vyřešit si daňové záležitosti až to bude možné.

 

Daně se v Austrálii stejně jako u nás dělí na přímé (např. daň z příjmu) a nepřímé (např. spotřební daň, daň z přidané hodnoty). Podíváme se blíže na některé z nich.

 

Daň z příjmu (Income tax) se liší podle toho, zda osoba je či není rezidentem pro daňové účely. Dále se pak odvíjí od výše příjmu. Daňovým rezidentem se osoba stane, pokud její pobyt přesahuje 6 měsíců (183 dnů). Daňový rezident má výhodnější postavení z hlediska výše daně. Navíc daň neplatí z příjmu do 18,200 AUD (australských dolarů) ročně.

 

Zvláštnímu zdanění podléhají některé příjmy nezletilých osob. Zdanění vyšší sazbou bylo zavedeno, aby odradilo dospělé od odklánění příjmů k jejich dětem.

 

Daň z přidané hodnoty (GST – Goods and services tax) dopadá na většinu zboží a služeb a činí 10 %. Vyňaty jsou například základní potraviny, některé vzdělávací kurzy, některé léky nebo zdravotnické pomůcky, přičemž od ledna 2019 též dámské hygienické potřeby.

 

Superannuation je něco jako naše penzijní spoření, kdy zaměstnavatel odvádí finanční prostředky do fondu zaměstnance. Sazba činí minimálně 9,5 %.

 

Spotřební daň (Excise) se vztahuje na tabák, alkohol, pohonné hmoty a ropné produkty, které vyrábíte nebo skladujete v Austrálii. Sazby daně se liší podle množství, druhu a síly produktu.

Víno podléhá speciální vyrovnávací dani z vína (WET – Wine equalisation tax), která činí 29 % z velkoobchodní ceny vína.

 

Speciálnímu zdanění podléhají i luxusní vozidla (LCT – Luxury car tax). Tato daň činí 33 % a dopadá na podnikatele, kteří dováží či prodávají luxusní vozy, ale i na jednotlivce dovážející tyto vozy. Prahové hodnoty pro tuto daň se rok od roku mění.

 

Placení daní v Austrálii není složité, navíc spoustu užitečných informací najdete přímo na webové stránce ATO včetně názorných videí s postupy.