Daňové přiznání OSVČ a vedlejší příjmy.

Osoby samostatně výdělečně činné si musí daňové přiznání podávat sami. V tom jsou poněkud v nevýhodě vůči těm, za které tak činí zaměstnavatel. Proto je vhodné si ve stručnosti uvést podstatné náležitosti daňového přiznání ve vztahu k osobám samostatně výdělečné činným (zkráceně OSVČ).

 

Nejprve je nutné zmínit, kdy daňové přiznání vůbec podávat. Pokud příjmy OSVČ za loňský rok přesáhly 15 tisíc, pak jsou povinny daňové přiznání podat. Mnohdy se stává, že OSVČ jsou zároveň i zaměstnanci, proto je nutné do daňového přiznání zahrnout i tyto vedlejší příjmy, to znamená příjmy z tzv. závislé činnosti. Totéž platí i v případě, že má OSVČ příjmy plynoucí například z pronájmu nemovitosti apod.

 

Nedaní se například za úroky z hypotéky, z životního pojištění, úrazového pojištění atd. OSVČ může uplatnit i některé slevy na dani, jako například slevu na druhého z manželů, pokud jde o držitele průkazu ZTP/P, na částečný invalidní důchod, na plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístnění dítěte v předškolním zařízení či za evidenci tržeb. Také lze využít daňové zvýhodnění na děti.

 

Nejpozději do 1. 4. 2019 je nutné daňové přiznání podat osobně na příslušném finančním úřadě. Pouze pokud daňové přiznání bude za OSVČ podávat daňový poradce, pak je nutné do 1. 4. 2019 předložit finančnímu úřadu plnou moc pro dotyčného daňového poradce. V tomto případě se doba pro podání daňového přiznání prodlužuje do 1.7. 2019.

 

Daňové přiznání lze podat nejen osobně, ale také prostřednictvím pošty či elektronicky. Pro poslední dvě uvedené možnosti však platí, že je nutné buď vlastnit elektronický podpis či datovou schránku. Pokud má OSVČ zřízenu datovou schránku, pak je dokonce povinen daňové přiznání podat elektronicky.