Identifikovaná osoba, kdo to je a proč musí platit DPH?

15. února 2019  |  Tereza Pulgretová

Identifikovaná osoba, kdo to je a proč musí platit DPH?

Dostáváte od společnosti Google peníze za umisťovaní reklam na Vaše webové stránky či nakupujete ze zahraničí zboží pro Vaše podnikání? Je na čase se seznámit s označením identifikovaná osoba!

Člověk, který začíná s podnikáním, se musí prokousat velkou spoustou administrativy. V určitém bodě také bude muset čelit důležité otázce, zda se stát, či nestát plátcem DPH. Odpověď na tuto otázku jsme se Vám snažili vyjasnit v jednom z dalších našich článků. Důležité je ovšem vědět, že i když je podnikatel neplátce, občas DPH stejně odvést musí. V takovém případě pro něj používáme označení identifikovaná osoba.

Dle zákona o dani z přidané hodnoty se identifikovanou osobou stává tuzemský neplátce DPH, který je povinen podat přiznání k DPH a následně daň odvést (ovšem bez nároku na odpočet), a to v následujících případech:

  • podnikatelský subjekt, jenž pořídil zboží z jiného státu EU v hodnotě převyšující 326 000 Kč bez DPH za rok,
  • podnikatelský subjekt, jenž přijal služby či si nechal dodat zboží ze zahraničí s místem plnění v tuzemsku,
  • podnikatelský subjekt, jenž poskytnul služby v jiném státě EU.

 

Důležité je také vědět, že u přijetí služby a dodání zboží ze zahraničí či poskytnutím služby v zahraničí, není rozhodující výše plnění, ale místo plnění.


Pokud tedy víte, že některou z těchto podmínek splňujete, jste povinni podat přihlášku k registraci na příslušný finanční úřad v 15 denní lhůtě. Tady ovšem teprve veškerá legrace začíná!

Jakožto identifikovaná osoba jste nyní povinni podat daňové přiznání a souhrnné hlášení, a to nejpozději do 25 dnů po skončení měsíce, ve kterém jste byli povinni daň přiznat. Pokud se tedy nebude jednat o Váš první případ se zbožím převyšujícím 326 000 Kč, ale půjde například o měsíční příjmy za poskytování služeb v jiném státě EU, budete tyto dva dokumenty muset vyplňovat každý měsíc. Oba dokumenty lze vyplňovat elektronicky – je ovšem potřeba mít svoji datovou schránku či elektronický podpis.

Vše se dá hezky vysvětlit na velmi častém případu, kdy není důležitá výše částky (může jít skutečně o velmi malý výnos či výdaj) při poskytnutí či přijetí služby, ale povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba vzniká okamžitě. V případě, že se budete chtít nějakým způsobem propagovat na internetu, zaplatíte společnosti Google určitý obnos peněz, a protože tato společnosti má sídlo v Irsku, tedy je tam i registrovaná k dani a Vy jste přijali službu s místem plnění v tuzemsku, stáváte se identifikovanou osobou a jste povinni odvést DPH. V případě, že na svých webových stránkách umožňujete Google AdSense zveřejňovat různé reklamy, poskytujete službu společnosti se sídlem v jiném členském státě EU, stáváte se identifikovanou osobou, poskytnuté služby vykážete v přiznání k DPH a v souhrnném hlášení, DPH však sami neplatíte, jelikož tato společnost je povinná platit daň v tom kterém členském státě.

Problematika celé věci není ve výsledku ani tak složitá, jako zdlouhavá, proto si všechny informace zjistěte včas a ověřte si jejich správnost.

Slovníček pojmů

DPH

=daň z přidané hodnoty.

Podnikatel

= osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (§420, odst. 1 OZ). Za podnikatele je dále pak považována osoba zapsaná v obchodním rejstříku (§421, odst. 1 OZ), dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona (§421, odst. 2).

Podnikání

= činnost, která je vykonávána soustavně na vlastní účet, odpovědnost k dosažení zisku živnostenským nebo jiným zákonem stanoveným způsobem (§420, odst. 1 OZ).

Členský stát

=každý členský stát Evropské unie.

Lhůta

= zákonem stanovený termín, do kterého je většinou nutno zahájit danou činnost (podaní odvolání apod.).

Daňové prohlášení

jedná se o prohlášení zaměstnance, že platí daně ze svého příjmu, a díky kterému může uplatňovat slevy na dani

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, § 6, § 102

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím