Být či nebýt plátcem DPH - co je pro Vás a Váš podnik výhodnější?

První věc, kterou je potřeba si vyjasnit, je, zda jsou všichni podnikatelé povinni stát se plátci DPH? Odpověď na tuto otázku je vlastně vcelku jednoduchá. Platit DPH jste povinen pouze v určitých případech, například:

  • Váš obrat za posledních 12 uplynulých měsíců je vyšší  než 1 000 000 Kč. Pozor - obrat se nepočítá od začátku kalendářního roku, nýbrž vždy za předešlých 12 měsíců. Plátcem DPH se nestáváte hned. Nejdříve se musíte zajít zaregistrovat na příslušný finanční úřad (nejpozději do 15 dnů od překročení lhůty obratu), daň začínáte platit od prvního dne třetího měsíce od překročení lhůty obratu.
  • Poskytujete služby mezinárodně v EU - pokud poskytnete službu do jiného státu EU, je ten který stát povinen z této služby odvést daň. Aby tak ale mohl učinit, musí mu službu poskytovat někdo, kdo je také plátcem daně.
  • Hodnota pořízeného zboží v rámci EU převyšuje limit - tím limitem je 326 000 Kč. Pokud tedy od jiné firmy z jiného státu EU, která je registrovaným plátcem DPH, dovezete zboží za více než je stanovený limit, stáváte se opět plátcem DPH.


Důležité je také říci, že pokud jste povinen se k placení DPH registrovat a neučiníte tak do stanovených 15 dní, finanční úřad Vám udělí pokutu ve výši 10 % Vašich příjmů z období, kdy jste měl platit DPH a neučinil jste tak. Pokud vše ale proběhne v pořádku a Vy se zaregistrujete, finanční úřad Vám přidělí tzv. daňové identifikační číslo (DIČ), které poté uvádíte na svých daňových dokladech.

Další případy stanoví zákon o dani z přidané hodnoty, tyto uvedené jsou však nejčastější. Ve všech ostatních případech je to pouze na Vás, jak se rozhodnete - je totiž možné stát se tzv. dobrovolným plátcem DPH. Zde už je ale potřeba pouvažovat nad tím, zda se Vám tento krok vyplatí. Tuto otázku už ovšem není tak jednoduché zodpovědět.

Obecně platí takové pravidlo, že pokud je většina Vašich zákazníků plátcem DPH, Vám se také vyplatí daň z přidané hodnoty platit. Jestliže je tomu naopak, pravděpodobně by Vám nebyli moc vděční, kdybyste jim DPH do konečné ceny započetli. Dále také pokud jste podnikatel, ale jste v pozici zákazníka. Ve výsledku si totiž můžete odečíst daň ze zboží, které jste pořídili od svého dodavatele. Platit DPH se Vám vyplatí, i pokud Vaše výdaje převyšují příjmy.


Naopak nevýhodné je platit DPH v případě, že většina Vašich zákazníků také není plátcem DPH, nebo v případě, že zboží, které nakupujete, má sníženou sazbu DPH a poté ho dále prodáváte se zvýšenou sazbou DPH.

Samozřejmě, jak to tak bývá s veškerými daněmi, i s placením DPH jde ruku v ruce velmi rozsáhlá a složitá administrativa, jako je například vedení evidence či podávání přiznání k dani z přidané hodnoty. Navíc jste tyto daňové doklady povinni archivovat po dobu 10 let. Na závěr tedy nelze říct nic jiného než to, že než se do placení DPH pustíte, vyplatí se Vám promyslet všechny možné faktory a následné dopady na Vaše podnikání.