Trend elektrokoloběžek obletěl svět. Jaká platí pravidla pro jejich používání u nás v ČR?

Kdykoliv vyrazíte do velkoměsta, a to jak u nás v ČR, tak i v zahraničí, v ulicích jistě narazíte kromě cyklistů i na lidi, kteří jako způsob dopravy zvolili koloběžku. A v dnešní době, kdy už existují koloběžky s elektropohonem, se tento trend stále rozšiřuje. Ne každý je ale zodpovědný řidič a zná pravidla pro jízdu na takovémto typu dopravního prostředku, pokud se tedy i vy chystáte si „e-koloběžku“ pořídit, čtěte dále.

Ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyplývá, že jezdec na koloběžce je účastníkem provozu na silnici, cyklistou. Tudíž pro něj platí i většina pravidel jako pro cyklisty:

  1. Jezdec na koloběžce je do 18 let povinen mít za jízdy na hlavě řádně připevněnou přilbu, která odpovídá zvláštnímu právnímu předpisu uvedeném v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
  2. Jízda na koloběžce po chodníku je povolena pouze osobám do 10 let.
  3. V „zónách pro cyklisty“ (po cyklostezkách) je povoleno jet maximální rychlostí 30 km/h.

 

Pro osoby do 10 let platí hned několik pravidel, a to:

  1. Do 10 let se může jezdec na koloběžce pohybovat sám bez osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně. V pěší zóně jen v případě, že dopravní značka povoluje vjezd cyklistům.
  2. Na silnici se NIKDY nesmí jezdec do 10 let věku pohybovat sám bez doprovodu osoby starší 15 let.

 

Další podmínkou, jejíž plnění je zcela nezbytné, je povinná výbava, kterou musí jezdec na koloběžce mít. Důležité je vědět, že koloběžku jako dopravní prostředek takový řadíme mezi jízdní kola. Koloběžka musí být technicky způsobilá, tzn. musí být bez závady a musí splňovat podmínky, jako například správný tvar a konce řídítek, funkční a správně zajištěné brzdy, odrazky atd. Přesný popis těchto podmínek pro povinnou výbavu lze nalézt ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.


POZOR! Osvětlení koloběžky - zejména s tímto pravidlem mají mnohdy problém i cyklisti, jeho nesplnění však může mít fatální následky. Jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Pokud je vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, lze použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

 

Pro jezdce na koloběžce platí stejné dopravní značky jako pro cyklisty – nutno je tedy respektovat, a to jak ty svislé, tak i vodorovné. Každý jezdec na koloběžce by tedy měl znát pravidla silničního provozu a jeho značení!

 

Zde jsou odpovědi na několik nejčastějších otázek týkajících se jízdy na koloběžce:
Který jízdní pruh používají jezdci na koloběžce?

Zde je odpověď jednoduchá – pravý jízdní pruh. Levý pouze ve výjimečných situacích, jako je například předjíždění či odbočování. Při předjíždění či odbočování musí jezdec na koloběžce stejně jako cyklista signalizovat změnu směru jízdy.

Kolik osob může jet na koloběžce?

Koloběžka je stejně jako kolo (neplatí v případě dvojkola) určená pro jednu osobu. Ta nesmí za jízdy ani vést psa.
 

Pokud koloběžku vedu, na jaké straně silnice se pohybuji?

V momentě, kdy z koloběžky sesednete a pouze ji vedete, stáváte se chodcem. NEPLATÍ pro Vás ale stejné pravidlo – zůstáváte totiž stále na pravé straně vozovky, koloběžky vždy vedete vlevo od sebe, tudíž dovnitř vozovky.

Mohu jet na koloběžce po přechodu?

Kolem této situace panuje mýtus, že cyklista, tudíž i jezdec na koloběžce musí na přechodu slézt z dopravního prostředku a vést ho vedle sebe. Nic takové však neplatí – na kole i koloběžce můžete jet, pokud Vám jasně nepřikazuje značka „Cyklisto, sesedni z kola!“.

 

Doposud jsme se ale bavili o koloběžkách, elektrokoloběžky jsou totiž problémem samy o sobě. Pokud splňují podmínku, že se jejich motor při překročení rychlosti 6 km/hod. vypne, lze je považovat za jízdní kolo. Pokud tomu tak ale není, považujeme elektrokoloběžky za dvoukolový moped. Výrobci se ale často zákon snaží obejít s tím, že motorek byl nainstalovaný na koloběžku až dodatečně podle vyhlášky č. 341/2014 Sb. Rozhodnutí, který z těchto dvou výkladů je správný, je na Ministerstvu dopravy ČR a příslušných dozorových orgánech, zde tedy není jasně dané, jak se celá problematika řeší.


To ovšem není jediný problém, který se „e-koloběžek“ týká. Velký rozruch také panuje kolem jejich parkování. Pokud chcete zaparkovat koloběžky, nedá Vám to tolik námahy, není totiž samozřejmě potřeba tolik místa jako pro auto. Zde platí jednoduché pravidlo, být ohleduplný k ostatním, tedy neparkovat ji před výjezd a vjezd vozidel, neparkovat napříč několika parkovacích míst a nezamykat ji ani k dopravním značkám. S parkováním tzv. sdílených koloběžek (tedy koloběžek, které si můžete ve velkých městech za finanční obnos půjčit pomocí mobilních aplikací) je to už ale horší – točí se okolo nich velké množství stížností, že koloběžky zabírají místo na chodníku i v místech, kde rozhodně nemají co dělat. Na to je potřeba dát si velký pozor, například u nás v ČR firma Lime, která tyto služby poskytuje, rozhodla o udílení pokut za parkování v tzv. červených zónách, kde je parkování zakázáno. Například v Paříži se ale rozhodli tento trend regulovat jinak – po městě budou vybudována speciální parkoviště pro tento typ dopravního prostředku.