Jak se bránit parazitování na pověsti?

Jste v postavení podnikatele, který si svojí pílí vybudoval skvělé jméno či přinesl na trh významný výrobek, vydal se přitom ze svých financí a podnikl k tomu dlouhou cestu a najednou přijde někdo, kdo se na Vašem jméně chce "přiživit" a zneužít tak veškeré Vaše vynaložené úsilí, aby získal také zákazníky a dobré jméno bez jakéhokoliv vlastního přičinění? Jak se proti takovému jednání bránit?

 

Může se jednat o tzv. parazitování na pověsti. Kdy k tomu dochází?

  • musí existovat dobrá pověst Vašeho závodu, výrobku nebo služby
  • musí dojít k evidentnímu zneužití jiným subjektem (soutěžitelem) na trhu
  • musí být získán prospěch, kterého by jiný podnikatel nedosáhl, pro své vlastní výsledky podnikání

 

Zneužitím dobré pověsti se může rozumět v zásadě cokoliv. Může se jednat například o nového zakladatele společnosti, který bude třeba tvrdit, že působil ve Vaší firmě (ve stejném oboru) a společnost si zakládá pod její záštitou či s pomocí a souhlasem. Jde o jakousi formu vytváření dojmu, že soutěžitel je Vaším právním nástupcem, byť tomu tak ve skutečnosti není.

 

Pokud by se Váš konkurent dopustil jednání, které by mohlo mít formu zneužití pověsti, braňte se! V první řadě je dobré konkurenci oslovit a upozornit, že zneužívá Vaše jméno. Pokud svůj postoj nezmění (nestáhne reklamu nebo nepravdivé tvrzení), tak jste z postavení zneužité konkurence oprávněni podat žalobu k náhradě škody či žalobu na zdržení se nekalosoutěžního jednání.

 

Pozor na reklamní slogany!

Dokonce i reklamní slogan použitý úmyslně jiným subjektem k získání prospěchu může spadat pod parazitování na pověsti. Příkladem může být třeba známý reklamní slogan od Kofoly (která má bezpochyby velice dobré jméno mezi lidmi), "Když ji miluješ, není co řešit!" či společnost KFC a jejich "Proklatě dobré kuře" a Vy byste použili pro svůj podnik slogan podobný, který by mohl vyvolat u potenciálních zákazníků pocit, že jde o stejně dobré výrobky a služby. Na to pozor!!

 

Poučení pro ty, co parazitují na cizí pověsti!

Dejte si pozor, jestli nedochází z Vaší strany k parazitování na pověsti někoho jiného. Následky mohou být těžké (a hlavně nákladné) a bylo by třeba k tomu vynaložit značné úsilí. Proto než začnete s podnikáním a když víte, že stejná nebo obdobná společnost na trhu s podobným výrobkem či službou už působí, zkontrolujte, že nekopírujete reklamy těchto subjektů a žádným způsobem se na ně neodkazujete!

 

Je totiž jednoduché se stát tím, kdo zneužívá postavení na trhu jiného konkurenta a nemusíte to činit ani úmyslně!