Kdy je nutné volat policii?

Dopravní nehoda je zákonem o silničním provozu definována jako událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

 

Pravděpodobně je málo z nás, komu se tato nepříjemná situace vyhne. Spousta lidí ale stále nemá jasno v tom, kdy musí dopravní nehodu hlásit policii a kdy to nutné není.

 

Nedojde-li k hmotné škodě převyšující na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000,- Kč a v případě, že se zúčastněné strany dohodnou, volat policii nemusíte. Pokud je způsobená hmotná škoda vyšší, nehodu hlásit musíte. Stejně je tomu i v situaci, kdy dojde při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby. Při dopravní nehodě může dojít i k poškození nebo zničení části pozemní komunikace nebo k nemožnosti obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikací pouze za přiměřeného úsilí účastníků, a i v těchto případech je nutné kontaktovat policii. Totéž platí i pokud vznikne škoda na majetku třetí osoby, tedy někoho jiného, než účastníků dopravní nehody.

 

Ve všech ostatních případech, pokud se mezi sebou účastníci domluví, není nutné policii kontaktovat. Zákon o silničním provozu tyto pravidla stanovuje za jendnoduchým účelem. Aby policisté nemuseli řešit ‘‘každý ohnutý plast na autě“. Pokud se účastníci nehody domluví, zdá se to tedy jako rozumné řešení, které již pár let v praxi funguje.