V jednom z našich minulých článků jsme shrnuli tématiku vyplácení ošetřovného pro rok 2019. To se však týká pouze krátkodobých úrazů či onemocnění. Bohužel se ale může stát, že nemocnému členovi Vaší rodiny nebude na zotavení devět dní stačit. Co dělat v takovém případě? Zažádat si o tzv. dlouhodobé ošetřovné. A jak na to se dozvíte v tomto článku.

Na začátek je důležité vědět, zda máte na dlouhodobé ošetřovné nárok. Zde uvádíme dvě základní podmínky:

  1. za poslední (uplynulé) čtyři měsíce jste se alespoň 90 dní podíleli na nemocenském pojištění
  2. osoba, o kterou se máte starat, je s Vámi v rodičovském nebo manželském vztahu či je příbuzná v přímé linii

 

Zde se dlouhodobé ošetřovné od toho normálního liší - kromě manžela nebo dítěte se tak osoba  může starat o tchýni nebo tchána, snachu nebo zetě, synovce či neteř, tetu nebo strýce. Dále také o druha/družku, se kterými má osoba nahlášené společné trvalé bydliště.
Dalším rozdílem je, že na dávku mají nárok i podnikatelé a živnostníci, kteří se dobrovolně podílejí na nemocenském pojištění, na krátkodobé ošetřovné však nikoliv.

Kromě Vás však musí určité podmínky splňovat i nemocná osoba. Ta za sebou musí mít minimálně sedmidenní hospitalizaci s předpokladem, že se její stav nezlepší minimálně dalších 30 dní. To posoudí ošetřující lékař nemocné osoby, který Vám vydá Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče – to následně doložíte společně s žádostí zaměstnavateli, který všechny potřebné dokumenty předá okresní správě sociálního zabezpečení. POZOR! Zde je potřeba i písemného souhlasu ošetřované osoby.

 

V případě, že Vám zaměstnavatel vyhoví, je povinen Vám Vaše pracovní místo podržet až do uplynutí stanovené lhůty. V druhém případě je povinen Vám podat písemné vysvětlení, proč Vám v této žádostí nemůže vyhovět – a to lze učinit pouze ze závažných důvodů. Podnikatelé a živnostníci tuto žádost se všemi náležitostmi sami směřují přímo na okresní správu sociálního zabezpečení.

Výši dlouhodobého ošetřovného počítáme stejně jako u toho krátkodobého, lze ho však čerpat pouze jedenkrát ročně (žádost můžete podat až po uplynutí dvanácti měsíců od poslední dávky) a maximální lhůta, po kterou lze čerpat, se rovná devadesáti dnům. Stejně jako krátkodobé ošetřovné, ani tento typ nemohou čerpat osoby, které pobírají rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství. Samozřejmě i zde platí výjimka pro rodiče, který utrpí úraz nebo onemocní, a o dítě se musí starat druhý rodič.