Co znamená digitální daň? Koho se bude týkat?

S oblastí daní je spjat neustálý vývoj. I daně musí reagovat na stále rychlejší tempo společnosti. Jedna z nových daní, která je v posledních letech prosazována ze strany Evropské unie, se nazývá digitální daň.

 

O co jde?

Digitální daň se má týkat firem se zvučnými jmény, které mají celosvětový dosah. Jedná se především o takové digitální firmy jako je Facebook, Uber či Google a mnoho dalších, jejichž zisky (převážně získaných ze zprostředkovaných reklam) dosahují ohromných částek. Otázkou však zůstává jak tyto firmy řádně zdanit, neboť praxe ukazuje, že tito velikáni své zisky přesouvají do daňově atraktivnějších destinací, přestože svými službami pokrývají většinu světa a jejich nárůst je v porovnání jiných ekonomických subjektů velmi rychlý. Tudíž je cílem Evropské unie a jejích členských států zasáhnout a nastolit jasná pravidla.

 

Jaké jsou návrhy?

Návrhy, které byly na evropské úrovni předkládány zněly jasně: nejlepší možnou variantu představuje zavedení 3% daně, a to z příjmů plynoucích z nabízených služeb digitálních společností, a to z takové části příjmů, ze kterých digitální společnosti mají největší zisky. Bohužel se zde vyskytla řada států, které s takovým návrhem nesouhlasily. Jedná se převážně o skandinávské státy či Rakousko, jehož daňový systém se mimo jiné má stát předlohou i pro ČR a její úpravy této daně.

 

Jak je na tom digitální daň aktuálně?

V posledních dnech nedošlo k přijetí návrhu evropské směrnice o zavedení daně z digitálních služeb ze strany Rady pro hospodářské a finanční záležitosti, tudíž členské státy začaly oblast digitální daně upravovat svým vlastním způsobem a pomalu v rámci vnitrostátních úprav předkládat vlastní zákonné návrhy. Jako hlavní důvod pro nesouhlas s evropskými návrhy země převážně uvedly obavu z možného porušení smluvních závazků. Otázkou však zůstává, zda by jednotlivá vnitrostátní opatření neznamenala rozpad trhu. Ani ČR není pozadu. Ihned po nepřijetí návrhů na evropské úrovni vláda (a hlavně ministerstvo financí) začala hovořit právě o vlastním zavedení digitální daně, a to ve stejné výši jako navrhovala Evropská komise, tj. 3 %.

 

Značnou roli hraje i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), na jejíž návrhy a sjednocení nyní čekají snad všechny státy, které na zavedení digitální daně mají zájem. Sama OECD chce naleznout shodu pro všechny zúčastněné státy, a to již do roku 2020, což by znamenalo dlouhodobé řešení a ekonomickou stabilitu.