Daňové zvýhodnění na děti.

Většina rodičů ví, že jednou z možných daňových úlev, které stát poskytuje za to, že vychovávají další daňové poplatníky, je daňové zvýhodnění na dítě či děti. Tyto úlevy se uplatňují buď měsíčně, v případě, že rodič pobírá mzdu od zaměstnavatele, nebo je lze uplatnit jednorázově, to znamená v rámci daňového přiznání, například pokud je rodič osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ). Posledně zmíněná kategorie plátců daní - OSVČ, však musí splňovat podmínku, že výše jejich příjmů dosahuje šestinásobku minimální mzdy za loňský rok, to je 73 200 Kč. V příštím roce se tento limit zvyšuje na 80 100 Kč.

 

V loňském roce došlo k mírnému navýšení těchto zvýhodnění. V letošním roce však k dalšímu zvýšení nedojde. Nicméně i tak se jedná o částku, která je na měsíčním čistém příjmu nebo při výpočtu daně z příjmu fyzických osob znát. Pokud je uplatněno toto zvýhodnění na první dítě, tak měsíční částka činí 1 267 Kč, na druhé dítě 1 617 Kč a 2 017 Kč na třetí a každé další dítě. V případě OSVČ pak při ročním zúčtování daně činí u prvního dítěte tato částka 15 204 Kč, 19 404 Kč u druhého dítěte, 24 204 Kč u třetího a každého dalšího dítěte. V případě dětí s  ZPTP/P se tyto částky zdvojnásobují. V posledně jmenovaném případě se vyplatí takovéto dítě uvést ve formuláři jako poslední, neboť měsíční částka pak činí 4 034 Kč a při ročním zúčtování 48 408 Kč.

 

Jelikož naše daňová politika je postavena na systému "čím vyšší příjem, tím větší odvody státu", je výhodnější, pokud zvýhodnění uplatní ten z rodičů, který má příjmy vyšší. V případě, že jsou rodiče rozvedení, pak zvýhodnění smí uplatnit pouze ten z rodičů, s kterým dítě žije trvale v domácnosti. Zvýhodnění tedy mohou uplatnit i prarodiče, pokud mají dítě ve své péči.