Jak ušetřit na dani? Jaké výhody mohu čekat od státu?

Kdo by nechtěl v dnešní době ušetřit na daních. Proto je dobré vědět, co vše můžeme uplatnit jako slevu na daních a co lze z daní tzv. odečíst.

 

Mezi slevy na daních náleží, mimo jiné, daňové zvýhodnění na děti (pozor, tuto slevu může uplatnit jen jeden z rodičů), kde se částky zvyšují od počtu dětí ve společné domácnosti, u zdravotně postižených dětí (ZTP/P) dokonce o dvojnásobek. V případě, že částka daňového zvýhodnění na děti bude větší než výše zdaněných příjmů, pak dostanete od státu ještě tzv. daňový bonus (je to vlastně rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a zdaněnými příjmy). Další slevu na dani můžete uplatnit i na druhého z manželů, pokud je bez práce či na rodičovské dovolené. Máte-li dítě či děti ve školce, pak lze z daní odečíst také školkovné (avšak pouze v případě, že nemáte předškoláka, za kterého se již v posledním roce předškolní docházky školkovné neplatí).

 

Pokud jste ještě studující a nejste starší 26 let, pak lze rovněž uplatnit slevu na dani.

 

Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná, pak můžete uplatnit slevu na evidenci tržeb (EET) a odečíst si náklady, které jste měli v rámci svého podnikání.

 

Pokud Vám byla přiznána invalidita, lze uplatnit rovněž nárok na slevu na dani. Ta se zvyšuje se stupněm invalidity.

 

Další finanční úlevou je možný odečet z daní. K němu náleží odečet úroků z hypotéky či stavebního spoření, z penzijního pojištění, úrazového či životního pojištění. Pokud jste darovali v zdaňovacím roce krev či krevní deriváty (odečíst lze 3000 Kč) nebo kostní dřen (odečíst lze 20 000 Kč) či jakýkoliv dar, který je veřejně prospěšný (musí být však vyšší než 1000 Kč), pak i zde je možné uplatnit odečet z daní. U odborových příspěvků lze odečíst z daní až 3 000 Kč. Také v případě absolvování odborných zkoušek v rámci prohlubování kvalifikace je možné uplatnit daňový odečet (zde ale platí podmínka, že nebyly hrazeny zaměstnavatelem či nebyly evidovány v nákladech u osob samostatně výdělečně činných).

 

Všechny tyto daňové úlevy jsou zjevně cíleny na ty občany, kteří se snaží pracovat, řádně vychovávat své potomky a zajistit si vlastní bydlení či si naspořit na stáří.