Daňově neuznatelné náklady

11. února 2019  |  Alžběta Kartusová

Daňově neuznatelné náklady

Ke snížení daně slouží mj. daňově uznatelné náklady. Některé náklady ale daňově uznatelné nejsou. Které?

Snad nikdo neplatí daně rád. Každý se snaží ve svých propočtech dosáhnout toho, aby zaplacená daň z příjmů nebyla tak vysokou částkou. Ke snížení daně slouží mimo jiné daňově uznatelné náklady, které snižují účetní výsledek. Zákon ale hovoří i o nákladech, které daňově uznatelné nejsou. Které to jsou? A jsou například náklady na pracovní oblečení odčitatelnou položkou či se jedná o položku ze sekce „náklady na reprezentaci“?

 

Daňově neuznatelné náklady nejsou uznatelné dle zákona, tedy nesplňují jednu ze základních podmínek k tomu, aby byly výdaji odčitatelnými od daně.

 

Účetní jednotky mají však povinnost vést své účetnictví tak, aby z účetní závěrky byl zřejmý věrný obraz předmětu finanční situace dané účetní jednotky. Účetní jednotka tedy musí zaúčtovat do nákladů všechny skutečnosti, které byly nákladem, a to bez ohledu na to, zda se jednalo o náklad daňově uznatelný či nikoliv. Tak jako u uznatelných nákladů, mají i položky daňově neuznatelné své „identifikační číslo“ (tzv. číslo daňového účtu), dle kterého je zřejmé, že se o takovou položku jedná.

 

Co patří do daňově neuznatelných nákladů?

V zákoně o daních z příjmů nalezneme výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, které pro daňové účely nelze uznat. Jedná se zejména o:

  • Náklady na reprezentaci
  • Výdaje na pořízení hmotného majetku
  • Dary
  • Technické zhodnocení
  • Osobní spotřeba podnikatele
  • Manka a škody převyšující výdaje
  • Penále a úroky (nesmluvní)
  • Odvod DPH
  • Platba sociálního a zdravotního pojistného OSVČ atd.

 

Příklady a zajímavosti

Mezi velmi diskutovaná témata patří náklady na reprezentaci. S tím související problematika nákladů na pracovní oblečení. Pokud se v zaměstnání řídíme vnitřním předpisem, který mimo jiné upravuje nutnost šatit se dle toho, jak tento předpis určí a poplatník daně tento vnitřní předpis správci daně doloží, hledíme na takové ošacení jako na daňově odčitatelnou položku, nikoliv jako na náklady za reprezentaci. Jednalo by se zejména o klasický příklad montérek, které jsou vyloženě určeny například pro práci na stavbě. Mohlo by se jednat i o lékařský plášť, neboť se jedná o ošacení, které je spjato s výkonem povolání a je nutno takové ošacení dodržovat.

 

A co oslavy a čím dál více oblíbenější teambuilding? Ty řadíme mezi náklady na reprezentaci. Jestliže však dokážeme, že se jednalo o marketingový náklad, tedy daná akce byla pořádaná za účelem propagace a reklamy, hledíme na takovou akci jako na daňově uznatelnou položku.

Slovníček pojmů

Účetní jednotka

= fyzická či právnická osoba vedoucí účetnictví.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, § - 24 a násl.

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím