Daňová vratka, přeplatek na dani z příjmů, refundace. Všechny tyto pojmy mají totožný význam. Jak je to ale s vrácením přeplatku na dani, pokud jste byli za prací v zahraničí?

Každý rok vyráží za prací do zahraničí více a více Čechů, kteří mnohdy kromě jazykových dovedností a nových zkušeností získají také lepší finanční ohodnocení. Velkou neznámou spojenou s prací v zahraničí často bývají daně. Problematice danění, které jsme se už zde také věnovali, je tedy třeba doplnit o informaci, co je tzv. daňová vratka.

Než si řekneme, jak je to s daňovou refundací, je důležité zdůraznit, aby si každý ohlídal obsah své smlouvy a také podání daňového přiznání a náležitostí s ním spojených, protože v případě, kdy své zahraniční příjmy i přes svou povinnost nepřiznáte v ČR, dopouštíte se trestného činu a můžete také čekat sankce ze strany finančního úřadu. To, že podáváte daňové přiznání, však nemusí nutně znamenat, že budete ještě něco platit. Tomu brání tzv. smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Prvním úkolem při zpracování žádosti o refundaci je získat z celkového hrubého výdělku zdanitelný výdělek, ze kterého se vypočítá daň. Ta se porovnává se zálohami odvedenými z výdělku a v případě, že jsou zaplacené zálohy vyšší než vypočítaná daň, vzniká již zmiňovaný přeplatek, o jehož refundaci se žádá příslušný zahraniční finanční úřad.


Jelikož je ale tento proces většinou velmi komplikovaný, nejlepším řešením je obrátit se v jeho řešení na specializovanou agenturu, která Vás bude zastupovat před příslušnými zahraničními úřady. Při vybírání takovéto agentury však buďte obezřetní! Neměla by si totiž účtovat za případné daňové poradenství a kalkulaci, kterou nejprve budete muset Vy schválit. Poplatek by měl být agentuře zaplacen až na konci celého procesu, a to ve výši několika procent z navrácené daně. Na tuto náležitost si dávejte pozor, zejména pokud je ve smlouvě již dopředu uvedená částka, zkontrolujte také měnu.


Dále bude potřeba podepsat plnou moc, aby Vás agentura mohla před úřady zastupovat. Aby za Vás agentura mohla celý proces řešit, bude nutno jí také zprostředkovat veškeré potřebné dokumenty (údaje o zaměstnavateli, kontaktní údaje, kopii výplatní pásky, kopii víza, kopii karty pojištěnce atd.), to se ale u jednotlivých zemí může lišit. Celý proces vyřízení žádosti trvá několik týdnů, ovšem v případě, že bude nesprávně vyplněna či bude potřeba doplnit nějaký dokument, může se doba čekání na refundaci značně protáhnout. Trvejte na tom, aby Vám refundace byla zaslána přímo na účet, nebo jste ji obdrželi ve formě šeku přímo na Vaši adresu. Výše refundace závisí na výši hrubé mzdy, odvedené dani a délce pobytu.

Zjistěte si také, jak je to s daňovým systémem v zemi, ve které jste pracovali. Liší se totiž v době zdaňovacího období, v náležitostech a dokumentech, které je potřeba k žádosti o vrácení daně přiložit, nebo také ve výši daní, které jste platili. Německo, Kanada, Velká Británie a Irsko, USA, Austrálie – tyto všechny země mají odlišné podmínky pro vrácení daně z příjmů.