Jedná se o alternativní způsob řešení sporů, který je nazýván taktéž jako právo spolupráce.

Tuto metodu alternativního řešení sporů je možné aplikovat v různých odvětvích práva, například v pracovním právu při řešení sporů z pracovních smluv, dohod či u kolektivního vyjednávání. Hojně je využívána rovněž u rozvodového řízení nebo při řešení sousedských sporů. 

 

Primárním cílem této metody je dohoda, které předchází aktivní spolupráce stran. Jedná se o dobrovolný, strukturovaný postup při řešení problémů, ke kterému se strany dobrovolně, závazně a na vlastní odpovědnost zavážou.

 

Metoda zohledňuje potřeby a zájmy stran, umožňuje účastníkům chápat motivy a situaci druhé strany, snaží se stranám objasnit, že cílem není nad druhou stranou zvítězit, ale dojít k oboustranně výhodné dohodě, je zde snaha o pochopení příčiny sporu. Příznačný je zde tzv. win-win výsledek – umožňuje zachování vztahů a spolupráci osob do budoucna.

 

Tato metoda má mnoho výhod, dominující je flexibilita – časová, finanční ale rovněž i místní. Dalším benefitem metody je již výše zmíněná win-win metoda, důvěrnost procesu a zachování vztahů do budoucna.

 

Tento postup je vhodný v případě, že strany jsou ochotné spolu jednat, tedy pokud běžná jednání selhala, ale strany jsou přesto ochotny hledat společné řešení. Podmínkou je, že spolu musí do budoucna spolupracovat. Musí existovat problém, který je možno upravit smluvně.

 

Aplikace dané techniky je nevhodná v případě stalkingu, bossingu, mobbingu, domácího násilí nebo například pokud má tato metoda zakrýt spáchání trestného činu, jeho přípravy, pokusu o spáchání.

 

Každá strana sporu si zvolí svého advokáta specializujícího se na Collaborative law, s nímž si dohodne podmínky poskytnutí právní služby.

 

Jednání je důvěrné, neveřejné, časově i finančně úsporné. Strany jsou při soudním jednání často velice pasivní, kdy přenášejí odpovědnost za výsledek soudního řízení na advokáta. Pomocí CL metody jsou strany zavázány a rovněž i motivovány ke vzájemné, co možná nejefektivnější,  komunikaci, aktivně se zapojují do řešení problému a samy se rozhodnou pro určitou variantu řešení jejich sporu.