V souvislosti s migrací za prací po státech EU se hovoří o tzv. formuláři A1. K čemu slouží a jak a proč si o něj zažádat se dozvíte v článku.

Pokud se chystáte vycestovat za prací do zahraničí, přesněji řečeno do některého z členských států EU, pravděpodobně si kladete otázku, jak to bude s Vaším sociálním a zdravotním pojištěním?


Výjezd na kratší dobu

Jestliže se bude jednat o pracovní výjezd na kratší dobu, tzn. maximálně na dobu 2 let, můžete zažádat o formulář A1 neboli Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení, který slouží k osvědčení o Vaší příslušnosti k právním předpisům (tj. ve které členské zemi si pracovník, respektive podnikatel, hradí sociální a zdravotní pojištění).


Je jedno, jestli se jedná o výjezd OSVČ nebo pracovníka vyslaného svým zaměstnavatelem, žádost budete muset podat tak jako tak. Ještě donedávna platilo, že v případě, že se jednalo o skutečně krátkodobý pracovní pobyt v zahraničí (zpravidla ne delší než jeden týden), například vyslání na meeting, konferenci, teambuilding apod., nebylo potřeba o tento formulář žádat, a to z hlediska náročnosti jeho vyplňování a čekací lhůty (většinou je jedná o cca 30 dnů). Došlo ale k některým změnám v evropské legislativě, proto se dnes doporučuje, si o formulář zažádat i v takovýchto případech. V případě, že bude pracovník na cestu do zahraničí vyslán ze dne na den, je vhodné u sebe mít alespoň orazítkovanou kopii podané žádosti. V případě, že by tomu tak nebylo, hrozí zahraniční společnosti, ke které je pracovník vyslán, sankce ve formě pokut.
 

Formuláře A1

O vystavení formuláře A1 žádáte prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu, a to:
Pro zaměstnance – společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

 

Pro OSVČ – žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

 

Pro zaměstnance, který je současně OSVČ – společná žádost zaměstnance, zaměstnavatele a OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

K příslušnému dokumentu také musíte doložit všechny potřebné přílohy:

  • ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance)
  • ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům vystaveného zahraniční institucí, pokud bylo ve vztahu k období této žádosti takové potvrzení vystaveno
  • ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v České republice (pokud je zde vykonávána činnost) a v zahraničí
  • čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (přikládá se k žádosti o výjimku z příslušnosti k cizím právním předpisům, pokud má žadatel zahraničního zaměstnavatele)

 

Tyto dokumenty je možno najít na našich webových stránkách v sekci "Vzory".


Po vyplnění už jen čekáte na potvrzení Vaší žádosti a v případě, že tomu tak je, můžete bezproblémově vycestovat. Důležité je také vědět, že kromě Vás může být pojištěním kryta i Vámi vyživovaná osoba, případně rodina. O prodloužení délky pobytu, který bude kryt formulářem A1, je možno za zvláštních podmínek zažádat. Pokud by ale takovéto žádosti nebylo vyhověno, mějte na paměti, že budete muset přejít pod systém sociálního zabezpečení hostitelské země.