Jak je listovní tajemství vymezeno zákonem.

Možná se Vám už někdy dostala do ruky obálka, která ale nebyla adresována Vám. Ať už na pracovišti, nebo u Vás doma - při otevření dopisu, který nebyl určen Vám, porušujete tzv. listovní tajemství. A možná se budete divit, ale může Vám za něj hrozit pěkně vysoký trest. V některých případech to totiž může být vyhodnoceno jako trestný čin.


Na začátek je důležité si říct, že pravidlo listovního tajemství musí dodržovat všichni a každý má na něj nárok. Jeho porušení je přípustné pouze ve výjimečných případech jako je domovní prohlídka nebo při rozhodnutí soudu.


Měli bychom také zmínit, že trest rozhodně nebude pro všechny stejný. Např. pošťák, který by ze zvědavosti nahlédl do Vašeho doručovaného balíku, bude potrestán vyšší sazbou (ať už peněžní či odnětím svobody), protože kromě listovního tajemství je vázán ještě tzv. poštovním tajemstvím. Poštovní tajemství platí pro veškeré údaje odesílatele či adresáta a informace o doručovatelem zprostředkované službě. Pokud si ale myslíte, že je to jediný způsob, jak se může doručovatel vůči porušení listovního tajemství provinit, měli byste vědět, že vysoký trest ho může potkat i v případě, že nějakým způsobem doručovaný dokument pozmění či ho záměrně vůbec nedoručí. Vyšší sazbou by byl potrestán i člověk se statusem úřední osoby.


Co vše se tedy vlastně řadí pod kategorii „chráněné listovním tajemstvím“? 

  • uzavřené listy nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou či dopravním zařízením
  • datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníkovi nebo uživateli, který zprávu přijímá
  • neveřejný přenos počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data

Toto porušení lze kategorizovat podle výše trestu, který je ukládán podle účelu, za kterým bylo porušení dopravované zprávy spácháno:
 

  • za účelem způsobení škody velkého rozsahu jinému člověk
  • za účelem získání neoprávněného prospěchu pro sebe samotného

 

Možná se teď sami sebe ptáte, má-li Váš zaměstnavatel právo kontrolovat Vaši soukromou korespondenci? Odpověď je sice ne, protože by tím porušil právě listovní tajemství, které je zaručeno Listinou základních práv a svobod, ale situace zde rozhodně není tak jednoduchá. Vy jakožto zaměstnanec jste povinen plně využívat pracovní dobu, nikoliv ale k vyřizování osobních e-mailů. Tím byste na druhou stranu porušovali Vy jako zaměstnanec zákoník práce.

 

Na závěr tedy platí rada, aby si člověk hleděl především svého, protože strkat nos do cizích věcí, se skutečně nevyplácí.