Co musí obsahovat pracovní smlouva

03. října 2018  |  Tereza Pulgretová

Co musí obsahovat pracovní smlouva

Článek o tom, co všechno zahrnuje platná pracovní smlouva.

Prošli jste přijímacím řízení na nové pracovní místo, ale ještě jste se nedostali k podepsání smlouvy? Tak je ten správný čas, kdy se ujistit, co vše by měla tato smlouva obsahovat, aby byla platná.


Podle zákoníku práce se ve smlouvě musí nacházet 3 základní informace, a to:

- druh práce, který budete pro zaměstnavatele vykonávat
- místo nebo místa výkonu práce
- den nástupu do práce

Samotný den vzniku pracovního poměru je den, který je ve smlouvě uveden jako den nástupu do práce, nebo ten, který je uveden jako den jmenování na pracovní pozici. Že zde nevidíte údaje o mzdě a dovolené? Nevadí, Váš zaměstnavatel je totiž povinen vás o těchto skutečnostech informovat nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru.
 

Zaměstnavatel je také zavázán Vám sdělit název a sídlo zaměstnavatele (pokud je zaměstnavatelem PO), jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele (pokud je zaměstnavatelem FO). Také máte právo vědět, za jakých podmínek budete pracovat, tzn. že byste měli být obeznámeni s informacemi o výpovědních dobách, údajích o pracovní době, mzdě nebo výplatě (včetně termínu, místa a způsobu vyplácení) a údajích o kolektivních smlouvách.
 

Ovšem pozor, pokud je váš pracovní poměr uzavřený na dobu kratší než 1 měsíc, zaměstnavatel není povinen vás informovat v písemné podobě.


Posledním a velmi důležitým bodem je, abyste byli seznámeni s pracovním řádem a právními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Vás a ostatních zaměstnanců. Tomuto bodu prosím věnujte zvýšenou pozornost, mnohdy tím předejdete velkým komplikacím či nedorozuměním.


Pamatujte, že ať uzavíráte jakýkoliv typ smlouvy, v našem případě tedy smlouvu pracovní, vždy musí být uzavřena písemně a každá strana má nárok alespoň na jednu kopii, ne jinak!
 

Slovníček pojmů

Fyzická osoba

=člověk jako jednotlivec s jeho právy a povinnostmi

Právnická osoba

=většinou skupina lidí, které při splněných všech podmínek daných zákonem vzniká právo vlastním jménem vstupovat do právních vztahů a brát na sebe práva a povinnost

Kolektivní smlouva

=pracovněprávní úkon uzavřený mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, který se týká mzdy a jiných pracovních podmínek pro zaměstnance

Článek je založený na těchto zákonech

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 34, § 37

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím