Co jsou daňové ráje a jaké výhody podnikatelům nabízejí? Je přestěhování sídla společnosti do daňového ráje legální?

Bahamy, Panama, Kypr nebo například Monako. Jen výčet zemí, které jsou atraktivní nejen jako turistické destinace, ale také jako místa, která nabízejí velmi příznivé daňové podmínky podnikatelům. Právě proto jsou tyto státy označovány jako tzv. daňové ráje a podnikatelé do nich neváhají přemisťovat sídla svých společností mnohdy i z druhého konce světa, protože tím mohou ušetřit značné množství peněz.

 

Velké země se silnou ekonomikou sice nabízejí spoustu příležitostí k podnikání, ale za tyto podmínky jsou podnikatelé nuceni odvádět nemalé částky na daních. Řada vyspělých ekonomik navíc aplikuje systém progresivního zdanění, což v praxi znamená, že čím více peněz vyděláváte, tím více na daních odvedete. Daňové ráje jsou naopak ve většině případů malé země, které se skrze výhodné podmínky pro zahraniční podnikatele snaží zajistit do země přísun zahraničního kapitálu a posílit své ekonomické postavení.

 

Firmy v daňových rájích nejčastěji fungují jako tzv. offshore společnosti, které jsou v daných lokalitách osvobozeny prakticky od veškerého zdanění. Jediným odvodem je paušální daň, která se ale pohybuje pouze v řádu několika set dolarů ročně. Vedle daňového zvýhodnění je lákadlem také anonymita. Údaje o vlastnické struktuře offshore společností nejsou veřejně přístupné. Neexistuje tedy veřejný obchodní rejstřík, jak je tomu například v České republice. Daňové ráje, jinak také offshore finanční centra, navíc nevyžadují po společnostech vedení účetnictví či podávání daňových přiznání. Firmy nejsou ani nuceny podstupovat pravidelnou kontrolu ze strany nezávislého auditora.

 

Je důležité si uvědomit, že celý koncept offshore společností je legální součástí mezinárodního korporátního práva a samotné umístění společnosti do daňového ráje není protizákonné. Na druhou stranu bezesporu vytváří podhoubí pro bujení finanční kriminality a daňových podvodů. Právě to je jeden z důvodů, proč jsou takové postupy vyspělým ekonomikám (např. Francie či Německo) dlouhodobě trnem v oku, navíc díky nim přicházejí o nezanedbatelné příjmy do státních rozpočtů.

 

Podle agentury Bisnode však zájem o daňové ráje dosáhl svého vrcholu v roce 2015 a od té doby klesá. Důvodem je zejména mezinárodní snaha o prolamování anonymity offshore společností a rozkrytí vlastnických struktur, které vedou k odhalování případných daňových podvodů.