Věděli jste, že i při používání malého dronu jste účastníky letového provozu? Článek shrnuje základní legislativní pravidla, která by měl znát každý, kdo koupi dronu zvažuje.

Drony se v posledních letech těší čím dál větší popularitě. Jak ale na drony nahlíží zákon? Co bychom měli před koupí vědět? Pojďme si to přiblížit.

 

Jaké právní předpisy upravují pravidla pro létání s drony?

Létání s drony, respektive s bezpilotními letouny, je upraveno zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Pravidla létání jsou pak stanovena v leteckém předpisu L2, který je tak pro všechny potenciální majitele dronu stěžejním právním předpisem. Státní dozor nad dodržováním zákona o civilním letectví přísluší Úřadu pro civilní letectví, jakožto správnímu úřadu podřízenému Ministerstvu dopravy. Bude to tedy právě Úřad pro civilní letectví, který Vám je v případě spáchání přestupku oprávněn uložit pokutu.

 

Kategorizace dronů dle platné legislativy

Na začátek je nutno zdůraznit, že české právní předpisy pojem „dron“ neznají, ačkoli se s ním všichni běžně setkáváme. Pro účely tohoto článku tak budeme nadále užívat pojmu dron, jakožto nadřazeného pojmu všem následujícím kategoriím. Kategorizace jednotlivých dronů je pak dle doplňku X k leteckému předpisu L2 následující:

  • autonomní letadlo,
  • bezpilotní letadlo (UA),
  • bezpilotní systém (UAS),
  • model letadla.

 

Ať už vybíráte dron pro sebe či jako dárek pro své blízké, pravděpodobně pořídíte buď bezpilotní systém (UAS) nebo model letadla. Nejzásadnějším rozdílem mezi těmito dvěma pojmy je pak to, zda dron disponuje zařízením umožňujícím automatický let na zvolené místo (automatické přistání) – pokud ano, jedná se o bezpilotní systém, pokud nikoli, jedná se o model letadla. Rozdílů mezi těmito dvěma pojmy dle legislativních definic je samozřejmě více, nicméně tento hlavní rozdíl je pro účely článku dostačující.

 

Kdy potřebuji na dron povolení?

Legislativa rovněž dělí drony podle hmotnostních kategorií, a to na ty s hmotností do 0,91 kg, dále pak 0,91 kg – 7 kg a 7 – 25 kg. I pro ty nejmenší a nejlehčí drony však platí, že využíváte-li je k výdělečné, experimentální nebo výzkumné činnosti, budete na ně potřebovat povolení Úřadu pro civilní letectví. Pokud však drony užíváte pouze k rekreačním či sportovním účelům, povolení potřeba není (v případě, že hmotnost dronu nepřesáhne hranici 25 kg). K dronu s hmotností vyšší než 25 kg však povolení potřebujete vždy – tedy i tehdy, využíváte-li ho pouze k rekreačním účelům.

 

Jak asi všichni víme, většina dronů dnes disponuje kamerou, která svádí k pořizování dechberoucích snímků a záběrů. Zde ale opatrně – prodáte-li například snímek pořízený dronem do novin či záběry jinak použijete k výdělku, již se nejedná o rekreační činnost. Dron totiž v takovém případě používáte k výdělečné činnosti, a povolení tak ze zákona potřebujete. Chcete-li tedy s dronem létat bez nutnosti povolení, doporučujeme Vám pořizovat malebné záběry pouze pro svoji osobní potřebu – rodině a přátelům se jimi samozřejmě pochlubit můžete, rovněž je můžete bezúplatně šířit, například umístit na svůj blog.

 

Základní pravidla pro létání s drony

Základním pravidlem je, že dron musí být vždy provozován v přímém dohledu pilota. Zásadně tedy nedoporučujeme létat za kopce či budovy – dron byste měli mít bez výjimky stále na očích. Co se odpovědnosti týče, za provedení bezpečného letu je vždy odpovědná osoba, která dron dálkově řídí. Půjčíte-li tedy dron svému kamarádovi, seznamte ho s tím, že v okamžiku vzletu je za bezpečnost letu plně odpovědný.

 

Let dronu musí být samozřejmě prováděn pouze takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti létání ve vzdušném prostoru, osob a majetku na zemi a životního prostředí. Dále obecně platí výškový limit 300 metrů nad zemí, nad který byste s dronem neměli bez povolení vystoupat. V případě dronu spadajícího do kategorie do 7 kg musíte při vzletu a přistání dodržovat bezpečnou vzdálenost od osob a staveb (zákon ji blíže nespecifikuje). Máte-li však dron těžší než 7 kg, musíte při vzletu a přistání dodržovat vzdálenost od osob a staveb minimálně 100 metrů, od osídlených prostor pak dokonce vzdálenost 150 metrů.

 

Oblasti, ve kterých je létání s drony zakázáno či omezeno, jsou vymezeny ve webové aplikaci http://aisview.rlp.cz/, kterou spravuje Řízení letového provozu a kterou lze doporučit každému potenciálnímu pilotovi dronů navštít. Snadno se tak vyhnete případným nepříjemnostem a vysokým sankcím. I při létání s malým dronem jste totiž účastníci letového provozu a jak všichni víme – neznalost práva neomlouvá, proto je při radovánkách s dronem opatrnost skutečně na místě.