Projektová dokumentace jako součást stavebního řízení.

Součástí každého stavebního povolení je dokumentace, která celé stavební řízení mapuje. Kromě dokumentů, jako je plán kontrolních prohlídek stavby, které jsou nezbytné pro její kompletnost, obsahuje tato dokumentace i tzv. projektovou dokumentaci - tu si musíte nechat vypracovat od jedné z autorizovaných osob, jež jsou uvedeny v registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů. Pokud se tedy chystáte stavět rodinný dům nebo jej rekonstruovat, určitě se tomuto kroku nevyhnete. My se dnes ale zaměříme na novostavby.


Dříve, než začnete na projektové nebo také stavební dokumentaci pracovat, je potřeba zajít na stavební úřad a seznámit se se všemi podmínkami, vyhláškami a normami tak, aby byla v souladu s vyjádřením právě stavebního úřadu nebo jiného správního orgánu, nebo dokonce vašich sousedů.


Poté se můžete pustit do práce. Nejdříve Vás čekají základní kroky, jako je jištění informací o pozemku a fotodokumentace, poté prvotní návrh stavby a už přichází na řadu samotné vypracování projektové dokumentace či případné zapracování připomínek i požadavků jednotlivých správních orgánů. No, a když vše klapne - Vaše projektová dokumentace je schválena.


Co vše tedy výsledek (projektová dokumentace stavby) obsahuje?

 • Průvodní zprávu
 • Souhrnnou technickou zprávu
 • Technickou zprávu – jednotlivých částí (topení, zdi, kanalizace,...)
 • Výkresovou část stavební části
 • Projekt topení, projekt kanalizace, projekt vody,...
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Průkaz energetické náročnosti budovy

 

Celý tento proces můžeme rozdělit do několika projektových fází. Těmi jsou:

 • Architektonická studie
 • Dokumentace k územnímu řízení (DUR)
 • Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)
 • Dokumentace k provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

 

Důležité je si také ujasnit, že vypracování projektové dokumentace rozhodně není zadarmo. Je proto potřeba počítat s celkem vysokými výdaji, pohybujícími se orientačně okolo 40.000 – 90.000 Kč. Cena samozřejmě záleží na tom, kterého architekta či architektonickou kancelář si vyberete a jaké další práce na Vaší stavbě provede.


Na realizaci projektu myslete s předstihem, čas zde hraje významnou roli - vypracování dokumentace totiž trvá přibližně rok. Než se ale budete moci skutečně nastěhovat, bude to trvat i déle než 2 roky. Lze ale říci, že dobrým vypracováním projektové dokumentace se vyhnete případným komplikacím do budoucnosti a investované peníze se Vám takto vrátí.