Co vše obnáší pěstounská péče a jaký je rozdíl mezi ní a osvojením?

Pěstounská péče a adopce jsou dva pojmy, které si lidé často zaměňují. Je ale důležité vědět, že jsou velmi odlišné. Dnes se zaměříme na pěstounskou péči.

 

Co znamená pěstounská péče?

Pěstounská péče je tedy forma náhradní výchovy dítěte, které je pěstounům svěřeno soudem z důvodu neschopnosti či nevole biologických rodičů se o dítě postarat. 

 

Jak ji můžeme dělit?

Dělíme ji na pěstounskou péči dlouhodobou, kdy je dítě s pěstouny většinou až do dospělosti a jsou mu v podstatě opravdu rodiči až do 18 let. Toto platí pouze s výjimkou, kdy se situace biologických rodičů zlepší nebo projeví zájem se o dítě postarat. V tomto případě může mít i dlouhodobá pěstounská péče jen dočasné trvání.


Na druhou stranu lidé, kteří si berou děti do pěstounské péče na dobu přechodnou, jsou profesionálové státem placení za to, že jsou schopní si dítě kdykoliv vzít do péče a postarat se o něj do doby, než se situace vyřeší (tzn. než se pro něj najdou adoptivní rodiče či se vrátí do své původní biologické rodiny). Doba, kdy dítě může být v profesionální neboli přechodné pěstounské péči, je stanovena na maximálně jeden rok, ovšem v některých případech ji lze prodloužit na dlouhodobou. Oba typy pěstounské péče lze zrušit na návrh pěstouna či na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

Práva a povinnosti pěstounů

Pěstouni nemají na rozdíl od adoptivních rodičů k dítěti vyživovací povinnost, ačkoliv za tuto činnosti pobírají finanční odměnu. Ta se různí podle toho, jestli jste pěstoun uvedený v evidenci profesionálů, nebo zda jde o klasickou dlouhodobou pěstounskou péči – zde jsou částky menší, ale samozřejmě se odvíjí také od počtu svěřených dětí. Profesionální pěstouni také odměnu dostávají i v případě, že u sebe zrovna žádné dítě nemají.


Dále pěstouni vždy dostávají peníze na pokrytí nákladů potřeb dítěte. Zde částka závisí na věku dítěte. Při klasické pěstounské péči lze zažádat o jednorázový příspěvek na úhradu nákladů spojených s příchodem dítěte do pěstounské rodiny, profesionálové na příspěvek nárok nemají.


Dále je potřeba říci, že pěstouni jsou pravidelně kontrolováni sociálními pracovníky a jsou s nimi v kontaktu. Za určitých podmínek je možno v obou případech péče čerpat mateřskou a rodičovskou dovolenou i přídavek na dítě, pokud jste klasický pěstoun a v péči máte alespoň tři děti, můžete zažádat i o příspěvek na auto.


Pěstoun je oprávněn rozhodovat pouze o běžných záležitostech dítěte, jinak za něj nemá rodičovskou odpovědnost a není jeho zákonným zástupcem (tím zůstávají biologičtí rodiče dítěte). Stejně tak dítě nemá práva biologického potomka pěstouna, to znamená, že například nemá nárok na dědictví.