Jakou činnost vykonává? Proč je v zemi tak důležitá? A jaká má práva a povinnosti?

Česká národní banka (dále jen "ČNB") je centrální bankou ČR.  Je zřízena Ústavou České republiky, je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze, přičemž svou činnost vykonává prostřednictvím ústředí v Praze a mimopražských pracovišť v Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

 

Činnost ČNB

Jejím hlavním úkolem je především péče o cenovou stabilitu, jež podmiňuje nezávislost centrální banky.

 

Další činnost ČNB spočívá v péči o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v ČR a v podpoře hospodářské politiky vlády, tzn.:

 • určuje měnovou politiku,
 • vydává bankovky a mince,
 • řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank,
 • vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami a institucemi elektronických peněz.

 

Mezi další činnost ČNB spadá:

 1. vede účty bank a přijímá jejich vklady,
 2. vyhlašuje kurz české měny k cizím měnám,
 3. předkládá vládě návrhy zákonných úprav v oblasti měny a peněžního oběhu,
 4. vykonává dohled nad bankami, pobočkami zahraničních bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, obchodníky s cennými papíry, pojišťovnami, zajišťovnami a jinými.

 

Vnitřní členění ČNB

Nejvyšším řídicím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na nejvýše dvě šestiletá období. Jejím úkolem je určovat měnovou a makroobezřetnostní politiku a nástroje pro jejich uskutečňování, tedy např.:

 • stanoví zásady činnosti a obchodů České národní banky,
 • schvaluje rozpočet České národní banky,
 • stanoví organizační uspořádání a působnost organizačních jednotek České národní banky,
 • stanoví druhy fondů České národní banky, jejich výši a použití,
 • vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům České národní banky; těmito úkony může pověřit jiné osoby z řad zaměstnanců,
 • rozhoduje o rozkladech proti rozhodnutím České národní banky v prvním stupni.

 

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér, který také předkládá Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně zprávu o měnovém vývoji.

 

ČNB v Evropě

ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank, dále Evropského systému dohledu nad finančními trhy, přičemž spolupracuje s Evropskou radou pro systémová rizika a evropskými orgány dohledu nad finančními trhy.