Může se biologický otec domoci svého práva?

V současné době není nic neobvyklého, že nastane situace, kdy žena otěhotní a na scéně se objeví dva muži, kteří by mohli být otcem. Těmito dvěma muži máme na mysli manžela těhotné ženy a druhého muže, se kterým měla žena poměr.

 

Česká legislativa stanovuje tzv. domněnky otcovství. Pokud se dítě narodí do 300 dnů od chvíle kdy zaniklo nebo bylo prohlášeno manželství za neplatné nebo poté co byl manžel prohlášen za nezvěstného, automaticky se otcem dítěte stává manžel. Pokud se dítě narodí do těchto 300 dnů, ale žena se mezi tím znovu provdá, za otce je automaticky považován nový manžel těhotné ženy.

Může nastat situace, kdy matka počne dítě s jiným mužem než manželem, ale na základě těchto domněnek otcovství, se otcem má stát manžel. Biologický manžel se ale ke svému dítěti hlásí, právní otec o dítě nemá zájem a matka souhlasí s tím, že otcem je tento druhý muž, nikoliv její manžel. V takovém případě je na místě určení otcovství souhlasným prohlášením. Toto prohlášení probíhá před soudem a návrh na něj je možné podat do jednoho roku od narození dítěte. Podat jej může matka, biologický nebo právní otec. Může být zahájeno i z moci úřední v případě, že soud zjistí skutečnosti odůvodňující toto řízení. Pokud byl tento návrh podán v průběhu řízení o rozvodu nebo neplatnosti manželství, soud průběh určení otcovství souhlasným prohlášením přeruší, dokud rozhodnutí o rozvodu nebo neplatnosti nenabyde právní moci. Rozhodne se tedy nejdříve o rozvodovém řízení a poté o otcovství. Obecně se při rozvodovém řízení rozhoduje nejdříve o úpravě poměrů k dítěti v době rozvodu a poté teprve o rozvodu samotném. Při určení otcovství souhlasným prohlášením, je to ale obráceně. Tedy nejdříve rozvod, poté otcovství. Může se stát, že řízení o neplatnosti nebo rozvodu manželství bude zamítnuto a v tom případě bude zastaveno i toto řízení. Pokud se dítě narodí až po rozvodu, řízení pobíhá stejně, ale nemusí se čekat na rozsudek o rozvodu manželství.

 

Výsledkem tohoto řízení je souhlasné prohlášení všech tří osob zaslané matričnímu úřadu, který otce zapíše.  Podmínkou tohoto řízení je, že se dítě musí narodit mezi zahájením řízení o rozvodu či neplatnosti manželství nebo rozvodem a 300 dnem od početí. Pokud tedy nastane taková situace v životě manželů, je lepší žádost o rozvod podat co nejdříve.

 

Bohužel může nastat situace, kdy dítě není potomkem manžela těhotné ženy, ten je opět právním otcem, ale na přiznání otcovství manželovi trvá i matka i právní otec. Tato situace nastane často pokud žena má rodinu s manželem a má poměr i s jiným mužem. Žena se s manželem rozhodnou, že rodinu rozbíjet nechtějí a manžel přijme dítě za vlastní. Biologický otec by se ale svého dítěte rád domohl. Má nějakou šanci?

 

Popřít otcovství může jen právní otec nebo matka dítěte. Řízení o popření otcovství v této situaci nemůže zahájit ani soud. Nový občanský zákoník biologickému otci nepřiznává žádnou možnost popřít otcovství a tím se domoci svého práva k dítěti. Důvodem je, že předním je zájem dítěte. Pokud se právní otec o dítě stará, poskytuje mu domov a dítě ho považuje za otce, není žádný důvod, proč by se soud měl přiklonit na stranu otce biologického.

 

Pokud by se i přesto chtěl biologický otec domoci svých práv, musel by se obrátit až na Ústavní soud nebo na Evropský soud pro lidská práva. Výsledek by ale byl hodně nejistý, ne-li negativní. Druhou možností je podat návrh na určení příbuzenství a poté zažádat o realizaci stykových práv příbuzného. I zde je má biologický otec malou šanci, zejména pokud se s dítětem nestýká a dítě k němu nemá žádný citový vztah.