I pokud jste zaměstnancem, může se stát, že si daňové přiznání budete muset podat sami. Pojďme se společně podívat na několik případů, kdy tomu tak je.

Pokud nepodnikáte nebo nepracujte „na sebe“, většinou za Vás podává daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok Váš zaměstnavatel, lépe řečeno mzdová účetní - Vám tak odpadá spousta práce s poměrně složitou administrativou. Jak to ale bývá, i pokud jste zaměstnancem, může se stát, že si daňové přiznání budete muset podat sami. Pojďme se společně podívat na několik případů, kdy tomu tak je.

 

Na začátek je důležité vědět, že pokud Váš přivýdělek činí méně než 6 000 Kč za rok, nemusíte si s daňovým přiznáním dělat starosti. POZOR! Limit 6 000 Kč se však týká všech příjmů, nejde tudíž pouze o zisk. Je tak možné, že daňové přiznání budete muset podat i v případě, že se výdaje a příjmy rovnají, a Váš zisk je tudíž nulový.


1. Více zaměstnavatelů najednou

Je možné, že jste si k hlavnímu pracovnímu poměru ještě přivydělávali vedlejším, a to i v případě, že se jednalo třeba jenom o jeden měsíc. Vedlejší pracovní poměr je možné vykonávat ve dvou formách – DPP, DPČ. Zde ale nastávají drobné rozdíly.

DPČ – protože oba Vaši zaměstnavatelé odváděli zálohu na daň, budete si muset daňové přiznání vyřešit sami.

DPP – zde platí, že daňové přiznání bude na Vás, pokud jste se měsíčně nevešli do limitu 10 000 Kč. V případě, že ano, odvedl za vás zaměstnavatel srážkovou daň ve výši 15 % a Vy tak nemusíte danit už z vedlejšího příjmu nic a z toho hlavního se o daně postará mzdová účetní.


2. Podnikáte

Jestliže si přivyděláváte samostatnou výdělečnou činností a je jedno, zda tvoří většinu či menšinu Vašich příjmů, je jasné, že budete muset daňové přiznání řešit sami. Jak již bylo ale řečeno, platí to pouze v případě, kdy Váš příjem ze samostatné výdělečné činnosti nepřekročí 6 000 Kč za rok. Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu musíte ale podat tak jako tak.

 

3. Příjem z pronájmu

Zde neexistuje žádná výjimka. Pokud si přivyděláváte tím, že pronajímáte nějakou movitou (např. auto) či nemovitou věc (např. byt), musíte si daňové přiznání řešit sami.

 

4. Platíte solidární daň

Vydělali jste si za rok 2018 jako zaměstnanec či podnikáním více než 1 438 992 Kč? V tom případě Vaše příjmy podléhají solidární dani a daňové přiznání je opět na Vás.

 

POZOR! Do příjmů se zde nezapočítávají peníze vydělané pronájmem či z kapitálových příjmů.

 

5. Příležitostný přivýdělek a ostatní příjmy

Pokud se jedná o příležitostný příjem do 30 000 Kč (např. za příležitostný pronájem či činnost), je tento příjem osvobozen od daně a nemusíte podávat ani daňové přiznání. Tento příjem ale nesmí být v žádném případě pravidelný, nesmí se opakovat několikrát do roka ani každoročně.

 

Zde se ještě můžeme bavit o tzv. ostatních příjmech, které jsou častější než příjmy příležitostné, nejsou ale také pravidelné (např. prodej štěňat, překladatelská práce atd.). Pro tyto příjmy znovu platí limit 6 000 Kč.

 

6. Zrušení penzijního připojištění či životního pojištění

Daňové přiznání Vás nemine ani pokud předčasně vypovíte životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Kromě daňového přiznání ještě budete muset zpětně dodanit uplatněné odpočty na daních z předchozích let.

 

7. Kapitálové příjmy

Zde mluvíme o příjmech, které plynou například z podílu ze zisku obchodní korporace, z úroků a jiných výnosů z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček atd. Daňové přiznání si podáváte opět sami.
 

Daňové přiznání si můžete podat sami i dobrovolně, v některých případech (např. mluvíme-li o DPP) to může být dokonce výhodnější. Někteří zaměstnanci to dělají, protože mají více času na doložení všech potřebných dokumentů pro daňové odpočty a slevy. V případě, že za Vás daňové přiznání řeší zaměstnavatel, musíte všechny příslušné dokumenty doručit mzdové účetní do 15. února. Daňové přiznání už poté pouze podepíšete a do 1.4. 2019 ho za Vás zaměstnavatel odevzdá.

 

Máte další otázky k daňovému přiznání? Neváhejte oslovit  Ing.Tomáše Pantlíka na našem online chatu!