Chybovat je lidské, chybovat je běžné. V daňovém přiznání se to ale nevyplácí, proto přinášíme přehled nejčastějších chyb, kterých se lze při jeho vyplňování dopustit.

Vyplnit daňové přiznání může být občas docela oříšek. Netýká se to pouze podnikatelů, ale někdy si daňové přiznání musí udělat sami i zaměstnanci. Ať už tak či onak, za jeho špatné vyplnění nese odpovědnost daňový poplatník. A protože se blíží nejzazší termín, do kdy je potřeba daňové přiznání odevzdat (1. duben 2019!), pojďme se na nejčastější chyby společně podívat.


1. Neuplatněné odpočty a slevy na dani

Snad nejčastější chybou je, když poplatník neuplatní všechny slevy a odpočty na dani, na které má nárok. Ať už je to sleva na studenta, sleva na poplatníka či tzv. školkovné, je potřeba vědět na jaké všechny slevy mám nárok a nebát se je uplatnit.


2. Špatně uplatněné odpočty a slevy na dani

Také se může stát, že o všech slevách a odpočtech víte, ale nevíte, jak je správně spočítat. Typickým příklad pak bývá uplatnění slevy na manželku/manžela. Výše slevy na dani na vyživovanou manželku či manžela činí 24 840 Kč ročně. Limit příjmu pro uplatnění této slevy je 68 000 Kč. Pokud tedy příjmy manželky či manžela nepřekročí tuto částku, lze slevu uplatnit. Zde ale nastává bod úrazu, kdy lidé často započítávají do příjmu rodičovský příspěvek, který je ale dávkou státní sociální podpory, do příjmů ho tedy nezahrnujeme. Často ho také poplatníci zaměňují s mateřskou, kterou místo právě rodičovského příspěvku nezahrnou do svého daňového přiznání.
Špatné uplatnění slevy se také týká slevy na dítě, které žije s poplatníky v jedné domácnosti. POZOR! Tuto slevu však může využít pouze jeden z rodičů – nikoliv oba, a to ať za jednotlivé měsíce, tak za celý rok.


3. Neuvedení všech zdanitelných příjmů

Zde je to jednoduché – stačí si zkrátka pohlídat, jestli jste do přiznání uvedli všechny Vaše zdanitelné příjmy. Platí to zejména v případě, kdy jste zaměstnaní a jsou za Vás odváděny zálohové částky daně z příjmu (ty se do přiznání také uvádí a snižují vypočtenou roční daň z příjmu), ale máte ještě nějaký jiný vedlejší příjem (např. z pronájmu bytu). Zde se může stát, že zapomenete uvést příjmy ze zaměstnání. K vyplnění daňového přiznání v tomto případě potřebujete potvrzení od zaměstnavatele o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.


4. Chybějící přílohy

Součástí daňového přiznání jsou i přílohy týkající se již zmiňovaných slev a odečtů. Ať už se jedná o odpočet úroků z úvěru na bydlení, odpočet doplňkového penzijního připojištění nebo slevu na studenta, vždy je potřeba doložit potřebné dokumenty (tzn. potvrzení o studiu, potvrzení o zaplacených úrocích atd.) To samé se týká potvrzení zaměstnavatelů o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Zde se ale nemusíte bát, v případě, že by přílohy v daňovém přiznání chyběly, příslušný finanční úřad Vás vyzve k jejich doplnění.


5. Administrativní chyby a chyby z nepozornosti

Může to být prakticky cokoliv, chybějící podpis, nevyplněné kolonka či špatně vyplněná kolonka, chybějící číslo účtu pro vrácení přeplatku (pozor, o ten si musíte zažádat, finanční úřad jej nevrací automaticky), finanční úřad Vás opět vyzve k nápravě či doplnění.

Na závěr lze jen dodat, aby si každý poplatník vždy před vyplňováním daňové přiznání prošel daňové novinky pro daný rok, uspořádal všechny potřebné dokumenty a při vyplňování nebyl zbrklý.