Jak to je v letošním roce s proplácením jídla při pracovních cestách, ať už po ČR nebo do zahraničí?

Na konci roku 2018 byla vydána nová vyhláška upravující některé pracovní podmínky pro zaměstnance. Kromě změn ohledně cestovních náhrad (náhrada za spotřebovanou pohonnou hmotu) došlo i ke změnám v oblasti stravování.


Tuzemské stravné 2019

Základní sazby pro stravování byly v letošním roce navýšeny, a to v důsledku zaznamenaného nárůstu cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování. Pro stanovování těchto základních sazeb slouží statistické údaje o vývoji cen jídla a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování. Pokud ale budeme srovnávat s rokem 2018, v 1. časovém pásmu se stravné zvyšuje o 4 Kč, ve 2. časovém pásmu o 5 Kč a ve 3. časovém pásmu o 9 Kč.


Sazby tuzemského stravného jsou uvedeny v zákoníku práce. Pozor - rozdíl nastává pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve sféře státní správy. Podnikatelské sféře je zákoníkem práce dána minimální hodnota stravného za každý kalendářní den v roce, a i přesto, že může být vyplácena částka vyšší, není na rozdíl od státní správy součástí zdanitelné mzdy zaměstnance. Zaměstnavatel ve státní správě si poté výši stravného upraví vnitřním předpisem na základě zákoníku práce.


Pokud se tedy bavíme o tuzemském stravném, je řeč o proplácení jídla zaměstnancům, kteří jsou vysláni na vnitrozemskou pracovní cestu. Výše stravného se poté odvíjí od její délky, a to následovně:


Podnikatelská sféra

 • pracovní cesta dlouhá 5 až 12 hodin – 82 Kč
 • déle než 12 hodin až 18 hodin – 124 Kč
 • déle než 18 hodin – 195 Kč

 

Státní sféra

 • pracovní cesta dlouhá 5 až 12 hodin – 82 – 94 Kč
 • déle než 12 hodin až 18 hodin – 124 – 150 Kč
 • déle než 18 hodin – 195 – 233 Kč

 

POZOR! Pokud Vám bylo na pracovní cestě poskytnuto bezplatně jídlo (tedy snídaně, oběd nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispěl), dochází k tzv. krácení stravného, to ovšem pro rok 2019 zůstalo stejné. V případě krácení stravného se výsledná částka proplácená zaměstnanci po vyúčtování pracovní cesty zaokrouhluje vždy směrem nahoru.


Vyplácení stravného v případě poskytnutí bezplatného jídla:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin


Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

Zahraniční stravné

K pár změnám došlo i v případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí. Zde je to se stravným trochu jinak než v případě tuzemského stravného – je totiž samozřejmě ovlivňováno cenovými hladinami jídel v jednotlivých destinacích, kam je zaměstnanec vyslán. Výše zahraničního stravného je každoročně upravena vyhláškou Ministerstva financí na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí. Letošní změny se týkaly Argentiny, Kuby, Mauretánie, Myanmaru, Nizozemska, Polska, Saúdské Arábie, Senegalu a Sýrie.

Sazby zahraničního stravného:

 • v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné
 • ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin
 • ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin

I zahraniční stravné však může podléhat krácení. Zaměstnanci tedy bude vyplaceno stravné ve výši:

 • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %
 • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %
 • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %

 

Základní sazby pro jednotlivé země lze najít ve vyhlášce č. 254/2018 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019.