Co je co?

Pojem trestný čin je znám pravděpodobně úplně všem, ovšem málo kdo ví, že trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. Dle §13 trestního zákoníku je trestným činem protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Jde tedy například o krádež, znásilnění, sabotáž či vydírání. Trestný čin je tedy jakýmsi nadřazeným pojmem přečinů a zločinů. Rozdíl mezi těmito dvěma podpojmy je v hranici trestní sazby trestu odnětí svobody. Laicky řečeno v tom, kolik let vězení dostanu za spáchání určitého trestného činu.

 

Přečinem je nedbalostní trestný čin nebo úmyslný trestný čin, za který zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí do 5 let (jde tedy o činy, za které mohu „sedět ve vězení“ maximálně 5 let).

 

Zločinem je pak trestný čin, který není přečinem, tj. stanovená trestní sazba trestu odnětí svobody je více než 5 let. Do zločinů pak patří také zvlášť závažné zločiny, kterými jsou pouze úmyslné trestné činy, na něž je stanovena horní hranice trestu odnětí svobody nejméně 10 let.

 

Jednoduše shrnuto:

  • přečin – trest odnětí svobody do 5 let nebo nedbalostní trestný čin
  • zločin - trest odnětí svobody nad 5 let
  • zvlášť závažný zločin – trest odnětí svobody nad 10 let

 

Mezi přečiny pak patří v určitých případech například omezování osobní svobody, dvojí manželství či zpronevěra. Zločinem může být například obchodování s lidmi či vražda, a zvlášť závažným zločinem teror.

 

Uveďme si zde příklad a rozeberme si ustanovení trestního zákoníku o trestném činu:

§ 144 –účast na sebevraždě

  1. Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta.
  2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti nebo těhotné ženě.
  3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou.

 

U každého trestného činu záleží na různých okolnostech a souvislostech, podle kterých se posuzuje trestní sazba, proto v ustanovení můžeme vidět rozptyl let odnětí svobody.

 

V uvedeném případě 1. odstavec popisuje přečin, 2. odstavec již může být zločinem a 3. odstavec klidně i zvlášť závažným zločinem.