Základní informace o projektu MYLAW, který byl spolufinancován Evropskou únií.

Příjemce:

MYLAW s.r.o.

 

Doba realizace projektu:

1.1.2017 – 31.12.2017

 

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ICT a sdílené služby – Výzva III (pro začínající podniky)

 

Registrační číslo projektu:

CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_066/0008527

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu bylo vytvoření mobilní aplikace MyLaw zaměřené na oblast zlepšení poskytování právních služeb uživatelům a zákazníkům, která kombinuje jednoduchou formu poptávky po právních službách ze stran zákazníků a nabídky od profesionálních a oborově zaměřených advokátů. Toto řešení je nabízeno jak formou přístupu do webové aplikace (z chytrých mobilních zařízení), tak nativní aplikací pro Android a iOS a kombinuje větší množství vložených služeb. Předkládaný projekt zavedl do praxe unikátní online řešení pro e-commerce s cílem zlepšení komfortu poskytování právních služeb, které je v ČR unikátní. Cílem je přiblížení kvalitního a kvalifikovaného právního obsahu a dále kvalitních právních služeb dle konkrétních požadavků a potřeb všem subjektům, které chtějí realizovat své potřeby a zájmy v souladu s právem.