Máte zničenou nebo poškozenou bankovku a nikde v obchodě ji nechtějí vzít? Jak na to?

Vzhledem k oběhu peněz mezi lidmi, je velmi pravděpodobné, že se některá z používaných bankovek nějakým způsobem poškodí či poničí, např. může dojít k jejímu natržení, přetržení či jinému způsobu zničení. Co s poničenými bankovkami a mincemi udělat? Bude jejich hodnota nějak nahrazena? Vše záleží na typu poškození.

 

Existují tři typy poškození bankovek a mincí

 

Prvním je tzv. běžné opotřebení peněz. Takové bankovky či mince se jeví jako pomačkané, špinavé, chybí kousek okraje a není potřeba s nimi chodit do banky pro jejich výměnu. Bankovky, které jsou poškozené pouze běžným užíváním musí přijmout všechny fyzické i právnické osoby a to bez výjimky. 

 

Druhým typem poškození jsou tzv. běžně poškozené peníze. S těmi se až na určité výjimky také nemusí do banky. Mezi ně řadíme bankovky natržené, přetržené, různě popsané, omylem propálené či proděravělé atd. Poškozené bankovky, které jsou pouze natržené, popsané či chybí větší kus – ale jsou stále velikostně větší jak polovina, lze jako fyzická osoba odmítnout, avšak právnická osoba je musí přijmout a předat České národní bance. Pokud tedy fyzická osoba má u sebe některou z takto poničených bankovek, je možné s ní dále platit, ale právnická osoba, která peníze přijme, ji musí odevzdat a vyřadit z oběhu.

Zvláštním případem už je, pokud je bankovka roztržena na dvě části nebo je propálená – tehdy ji není možné nikde udat a pokračovat s ní v oběhu. V takovém případě je potřeba zajít do banky, kde ji povinně přijmou a zamění za jinou. 

Banka ale může odmítnout vyplacení bankovky, a to v případě, kdy je stav bankovky menší než polovina, tj. například kdy fyzická osoba přijde pouze s jednou částí (tou menší). V takovém případě nelze požadovat náhradu. 

Co se týká mincí, řadí se do této kategorie mince proděravělé nebo ve většině případech zkorodované. Ty zkorodované lze znovu zařadit do oběhu, proděravělé vymění v bance se stejným postupem jako s bankovkami. 

 

Posledním typem poškození jsou tzv. nestandardně poškozené peníze. Do této kategorie se řadí bankovky ohořelé, bankovky skládající se z více než dvou částí, proděravělé úředním znehodnocením, bankovky jejichž plocha je menší nebo rovna 50 % či pokud ji chybí okraje a podobně. Za takové poškození už není možná náhrada, banka bankovku zadrží a nic za ni neposkytne a fyzická i právnická osoba je oprávněna ji odmítnout. Výjimkou z těchto případů je situace, kdy bankovka nebyla poškozena vašim přičiněním, tj. například stalo se tak při živelné pohromě (povodně, požár), bankovka se poničila nešťastnou náhodou, peníze byly předmětem trestného činu či pokusu o jeho spáchání nebo nebylo možné si způsobu poničení všimnout například s přihlédnutím ke zdravotním důvodům dané osoby. Za těchto okolností je možné, aby ČNB zhodnotila danou situaci a případně vyplatila za zničené bankovky náhradu.

 

Výměna bankovek je ve většině případů na počkání. Pokud se jedná o opotřebené bankovky běžným užíváním či běžně poškozené bankovky, pak je možné zajít do jakékoli banky v České republice a o výměnu či náhradu bankovky zažádat a tomuto požadavku bude vyhověno okamžitě. 

 

Pokud se ale jedná o nestandardně poškozené bankovky, je třeba s nimi zajít do České národní banky. V případě, že s nestandardně poškozenou bankovou zajdete do jiné banky, pak nedojde k výměně, ale bankovka bude zadržena a postoupena k posouzení Českou národní bankou, která poté do třiceti dnů rozhodne o dalším postupu. 

 

Nezbytným předpokladem pro posouzení je vyplněný formulář zvaný „Potvrzení o zadržení bankovek nebo mincí“, kde je potřeba sepsat škodu, její rozsah a jak k poškození došlo. Díky tomuto formuláři je možné zažádat o náhradu škody.