Jste si jistí, že víte, jak správně třídit podle legislativy ČR?

Třídění odpadu už dnes patří k základním a zároveň snad nejjednodušším činnostem, kterými člověk může naší planetě prospět, a tím i sám sobě. Dávno odzvonilo časům, kdy lidé začínali třídit a nevěděli, jak na to. S přibýváním odpadu, plastů a problémů s nimi spojenými také naštěstí přibývá způsobů, jak tyto problémy řešit, a chovat se tak k naší planetě šetrněji. Na konci loňského roku vláda schválila soubor tzv. nové odpadové legislativy, která přinesla a v budoucnosti přinese hned několik změn, se kterými se v tomto článku můžete seznámit.

 

Česká republika je zavázána k plnění tzv. evropských recyklačních cílů – ty se mohou zdát na první pohled celkem drsné, a právě proto vláda přišla s touto novou legislativou. V roce 2035 by úroveň recyklace komunálních odpadů měla dosahovat 65 %. Jen pro srovnání - na konci loňského roku tato úroveň dosahovala 39 %. Těchto cílů chce vláda dosáhnout pomocí několika změn, které zákon obsahuje, jako například zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládky, systém PAYT nebo změny v zákoně o obalech.

 

Poplatky za odpadky

Současná sazba za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky činí 500 Kč, v roce 2030 to bude až 1850 Kč. Tato změna má občany motivovat ke zvýšení recyklace odpadu a tím také snížit jeho množství – od roku 2030 totiž bude skládkování využitelného (k recyklaci) odpadu zakázáno (původně měl tento zákaz platit od roku 2024 podle legislativy schválené v roce 2014).

 

K tomu, aby ale občané jednotlivých obcí více třídili, je nebude motivovat jen stále narůstající cena za skládkování odpadu, ale i možnost slevy, tedy přesněji tzv. třídící slevy. A jak taková třídící sleva funguje? Pokud budou občané vzorně třídit (sklo, plasty, papír, biologicky rozložitelný odpad) a úroveň tohoto tříděného odpadu dosáhne alespoň 45 %, budou moci zbytkový odpad uložit na skládku za 500 Kč. To bude platit až do roku 2030, poté se cena zvedne na 800 Kč. Ovšem pozor! Procentuální hranice vytříděného odpadu se bude měnit již v roce 2027, a to na 75 %!

 

Co se týče poplatku za svoz odpadů, v současné době jeho výše činí max. 1000 Kč, od příštího roku to bude maximálně 1200 Kč.

 

PAYT?

Protože se jednotlivé obce budou chtít zasazovat o to, aby jejich občané více třídili, můžou využít tzv. PAYT systému (PAY AS YOU THROW), který funguje na principu nastavení výše poplatků za odpad podle jeho vyprodukovaného množství. Kromě toho, že by tedy díky třídící slevě měli občané více třídit, měli by s tímto systémem zároveň odpadu méně vyprodukovat.

 

Třídíš, třídím, třídíme v roce 2020

Třídíme plasty, třídíme papír, třídíme sklo, od loňského roku biologicky rozložitelný odpad. Se začátkem roku 2020 můžeme mimo výše uvedené zvlášť „vyhazovat“ i tuky a oleje. Jako další tedy přichází na řadu textil – kromě speciálních kontejnerů na oblečení, které je v dobrém stavu a které je poté dále využito charitou, u nás budou k nalezení kontejnery určené pro sběr textilu, a to přesněji od roku 2025.

 

Ekomodulace

Nový princip, který naše legislativa ukládá, je tzv. ekomodulace. Ta nařizuje, aby se míra recyklovatelnosti odpadů na trhu odrážela na jejich ceně. Ve zkratce to znamená, že by měly snadno recyklovatelné obaly být levnější než obaly vyrobené z více materiálů (např. PET lahve vyrobené z více druhů plastů).