Chystáte se např. do Ameriky či Austrálie? Možná je na čase si začít vyřizovat mezinárodní "řidičák"!

Cestování tzv. na vlastní pěst je v dnešní době opravdu velkým trendem. Pokud se ale i vy chystáte odjet do zahraničí bez pomoci cestovní kanceláře, je důležité zjistit si o vámi vybrané destinaci několik důležitých informací. Jednou z nich je i potřeba mezinárodního řidičského průkazu.

 

Státy EU, Švýcarsko, Norsko a Lichtenštejnsko patří k zemím, ve kterých vám bohatě postačí váš „český“ řidičský průkaz. Jestli je ale vaší vysněnou destinací např. USA, budete potřebovat již zmíněný mezinárodní řidičský průkaz. Důležité je také vědět, že mezinárodní řidičské průkazy dělíme na dva typy; jeden podle Úmluvy o silničním provozu uzavřené v Ženevě roku 1949 – ten platí pouze jeden rok od jeho vydání na území států, které jsou signatáři této úmluvy a druhý podle Úmluvy o silničním provozu uzavřené ve Vídni roku 1968 – platí tři roky od jeho vydání na území všech států, které jsou signatáři této úmluvy. 

 

No, a jak si takový mezinárodní řidičák zařídit? Stačí podat žádost na obecní úřad s rozšířenou působností (příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu), přiložit k ní doklad totožnosti, váš platný řidičský průkaz a jednu průkazovou fotografii. V případě, že jsou tyto náležitosti splněny, zaplatíte správní poplatek 50 Kč a úřad vám mezinárodní řidičský průkaz vydá bezodkladně, tudíž na počkání.

 

Pamatujte, že ač tento typ řidičáku není tak často v příslušných státech kontrolován, pro váš klid je určitě lepší si ho zařídit. Není to časově ani finančně nijak náročné a nikdy nevíte, kdy se vyskytnete v situaci, kdy jej budete potřebovat. Ve státech, kde je vyžadován (u „ženevského typu“ jsou to např.: Egypt, Albánie, Japonsko, Tunisko, Kanada, Vietnam, Indie; u „vídeňského typu“ např.: Rusko, Arménie, Ukrajina, Turecko), si bez něj totiž nepůjčíte ani auto.

 

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný v České republice neopravňuje k řízení vozidel na území ČR!