Jak v ČR funguje zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze? Kdy ji lze vyhlásit?

Vzhledem k situaci, která nastala v ČR v souvislosti s řešením situace kolem šíření pandemie koronaviru, bylo třeba rychle přijmout opatření, která musí být přijata ve formě zákona a která jsou potřeba k neprodlenému řešení, aby mohla být zajištěna pomoc občanům ČR.

 

Jak je možné ve stavu nouze přijmout zákon? Je k tomu potřeba vyhlásit tzv. stav legislativní nouze, která umožní urychlení procesu přijímání zákonů ČR.

 

Stav legislativní nouze vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny na návrh vlády, a to za 

těchto podmínek:

  • zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo
  • zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu anebo
  • státu hrozí značné hospodářské škody.

 

Návrh musí být poté projednán a odsouhlasen Poslaneckou sněmovnou. A je schválen vždy na ohraničenou dobu, tzn. že se musí určit období, po které tento stav bude platit.

 

Co to znamená v praxi?

Zkrácené jednání

Procedura projednávání návrhu zákona nemá první čtení, předseda Poslanecké sněmovny přikáže návrh přímo výboru a určí nepřekročitelnou lhůtu, do níž musí výbor předložit usnesení.

 

Poté se koná rovnou druhé čtení návrhu zákona, přičemž může být upuštěno od obecné rozpravy (nebo tuto řečnickou dobu lze výrazně zkrátit, například i na 5 minut), o čemž se usnese Poslanecká sněmovna. Řečnická doba může být zkrácena na 5 minut.

 

Třetí čtení návrhu zákona se obvykle koná bezprostředně po druhém čtení.

 

Zkrácení lhůt pro projednání senátem a předání prezidentovi republiky

Stejně tak jako je zkrácené projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, tak rovněž neplatí nutné lhůty pro projednání osnovy zákona v případě vrácení Senátem či ze strany prezidenta republiky. Také jsou zkráceny (až na minimum) lhůty k projednání těchto návrhů ze strany Senátu a prezidenta, které by obecně trvaly 30 a 15 dnů.

 

Výsledkem je přijetí zákona v co nejrychlejší době, což umožní rychlou reakci ze strany vlády ČR a možnost přijmout potřebné zákony, které můžou umožnit zvolnění dopadů mimořádných událostí.

 

Závěrem 

Jaké zákony byly takto přijaty? Jde například o schválení prodloužení doby ošetřovného po celou dobu trvání nouzového stavu ČR, odsunutí povinnosti EET, odpuštění minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění OSVČ, posunutí termínu maturitních zkoušek a další zákony, které mají vyjít vstříc lidem, kterých se dotkla opatření vlády, vyhlášeného z důvodu zamezení šiření nemoci COVID-19.