Co můžeme dělat při výskytu skrytých vad na nemovitosti.

Koupě nemovitosti je pro většinu z nás zásadním životním krokem. Když kupujeme dům či byt, při prohlídce nás většinou zajímá vizuální stav a od prodávajícího si zjistíme základní parametry nemovitosti. Když se zdá vše v pořádku, dojde ke koupi.

 

Před nastěhováním obvykle provedeme lehké stavební úpravy, aby nemovitost byla podle našich představ a zde se může stát, že se začnou objevovat první problémy s technickým stavem nemovitosti a začnou se rozkrývat vady, které jsme při prohlídce nemovitosti nemohli předem zjistit. Další problémy se mohou objevit v průběhu užívání nemovitosti v různých ročních obdobích.

 

Typické vady nemovitosti

Mezi typické vady nemovitých věcí patří například špatné zateplení (mosty), netěsné kanalizace, popraskané stěny kvůli nedostatečnému vyztužení zdiva či vlhkost a s ní spojené plísně a třeba i odpadávající obklady v koupelně.

 

Odpovědnosti za tyto typy vady se prodávající nezbaví ani když si do kupní smlouvy dá ustanovení typu, že nemovitost se kupujícímu přenechává, jak stojí a leží, nebo že kupující měl možnost všechny vady předmětu koupě v předstihu zjistit. Dokonce ani nejde, aby se kupující svého nároku předem ve smlouvě vzdal.

 

Víte co v tomto případě dělat?

Pokud se projeví vada na koupené nemovitosti a jedná se o vadu, kterou nebylo možné zjistit samotnou prohlídkou před koupí, tzn. ukáže se vada skrytá, má kupující právo bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu tuto vadu a zahájit reklamaci. Reklamovat kupující může všechny skryté vady, které neodpovídají stáří a obvyklému opotřebení nemovitosti.

 

Občanský zákoník dává kupujícím možnost reklamovat vady, které měl byt nebo dům už v době předání, ale viditelně se projevily později.  Reklamační lhůta v případě skrytých vad nemovitostí je 5 let ode dne převodu vlastnického práva k nemovitosti. Po uplynutí této lhůty už reklamovat nelze.

 

Nároky kupujícího 

Pokud jsou zjištěny vady nemovitosti, je na místě požadovat po prodávajícím opravu věci na jeho náklady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Kdyby vady byly takového rázu, že by nebylo možné dům či byt řádně užívat, mohlo by jít o podstatné porušení a kupující by mohl i odstoupit od kupní smlouvy. Tato situace ale není tak častá, neboť obvykle takové vady by byly zřejmé již při koupi a kupující by smlouvu neuzavřel.

 

Doporučení advokáta: Braňte si Vaše nároky a v případě nutnosti reklamujte, je to Vaše právo!