V zahraničí na každého číhá stejné riziko nehod jako v jeho domovském státě. Podle jakého právapři takových situacích postupovat?

Cestujete-li, můžete se stát učastníkem různých nehod, např: dopravní nehody, nehody způsobené při jizdě na kole, nehody, jejímiž obětmi jsou chodci, nehody v zaměstnání, nemoci způsobené v zaměstnání či vážných nebo dokonce smrtelných zranění. Při každé této nešťastné události lze žádat náhradu škody.

 

Stanete-li se při cestování v zahraničí účastníkem nehody, nebude se tato situace řešit dle českého práva, nýbrž dle práva státu, kde se nehoda udála. Stane-li se vám tedy například nehoda v Německu, ať už s německým občanem či například s Italem, obecně se tento případ bude řešit dle německého práva.

 

U dopravních nehod existují výjimky z tohoto pravidla, které záleží na tom, ve kterém státě je vozidlo registrováno k provozu:

  • Pokud je účastníkem nehody pouze jedno vozidlo, užije se právo státu, kde je registrováno k provozu.
  • Pokud jsou účastníkem nehody dvě a více vozidel, které jsou registrovány k provozu v témže státě, použije se právo státu, kde jsou registrována.

 

Při uplatnění nároku náhrady škody se postupuje takto:

  • Pokud má osoba, vůči níž je vznesen nárok na náhradu škody a osoba poškozená v okamžiku vzniku škody obvyklé bydliště ve stejné zemi, použije se právo této země.
  • Poté, co došlo ke skutečnosti, která vedla ke vzniku škody, si strany mohou zvolit právo, kterým se bude náhrada škody řídit. Taková dohoda má mít písemnou formu a stačí ji formulovat naprosto jednoduše. Stačí zde zmínit nastalou událost, dále vůli a výběr práva, kterým se bude tato situace řídit, spolu s identifikací stran, místa a data.