Převažují výhody či nevýhody? V jaké fázi je digitalizace v ČR?

Elektronizace a digitalizace, tedy přechod z papírové do digitální podoby, činí mnoho činností rychlejšími, efektivnějšími, jednoduššími a levnějšími. Přestože lidský faktor jí nemůže být zcela nahrazen, setkáváme se s ní čím dál více. Nejinak tomu je u státní správy.

 

Projekt Digitální Evropa

Digitalizace české státní správy reaguje na projekt Digitální Evropa, který zaštiťuje Evropská unie s cílem zjednodušit úřední záležitosti nejen v rámci členských států, ale také poskytnout nástavbu kompletnímu institucionálnímu zajištění a odbourat přílišnou míru byrokracie.

 

Jak to je s digitalizací u nás?

Dle posledních výsledků indexu DESI, který je přidělován všem zúčastněným státům a shromažďuje informace o rozvoji a úrovni digitalizace státní správy, naše republika v posledních letech zaostávala a zastává tak podprůměrné místo v rámci této problematiky. Nicméně v poslední době i ČR dělá významné kroky a rozšiřuje digitalizaci jak mezi orgány státní správy, tak samozřejmě také mezi občany. Naším vzorem se dle českých odborníků stalo Estonsko, které je špičkou v modernizaci a zpřístupnění nápomocných programů.

 

V ČR byl klíčovým rokem, který znamenal první významnější krok k počátku digitalizace, rok 2005. V tomto roce byl zaveden Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, známý pod zkráceným „pracovním" názvem CzechPoint, který je stále hojně využíván. Další krok byl uskutečněn o pár let později, a to v roce 2009, kdy bylo zavedeno využívání datových schránek, tedy elektronického úložiště, které bylo zřízeno za velmi efektivním doručováním dokumentů mezi orgány veřejné moci a právnickými/fyzickými osobami.

 

Od poloviny roku 2018 se digitalizace opravdu rozeběhla tak, jak si vláda představovala. Digitalizace státní správy byla totiž také prvkem z volebních plánů nejedné politické strany a můžeme říci, že se tato oblast poměrně rychle rozvíjí, přestože s větším zpožděním. Od této doby si můžeme všímat řešených, taktéž nesčetněkrát mediálně probíraných prostředků, které nás dále opravdu přenáší to světa digitalizace.

 

Těmito službami, se kterými se ve spojitosti s digitalizací státní správy můžeme setkávat, jsou například e-neschopenky, elektronická evidence tržeb, e-recepty, katastr nemovitostí, možnost podání elektronické žádosti o řidičský průkaz či o průkaz občanský (od 1.7 2018), který v sobě již má zabudovaný čip s identifikačním certifikátem, kterým se bude možno přihlásit do množství nabízených služeb. Dále např. od 1. 1. 2020 bude zřízena elektronická Sbírka zákonů a mezinárodních smluv a do poloviny roku 2020 má být dokonce zavedena povinnost pro všechny úřady, které poskytují online služby, umožňovat přihlášení každého držitele takovéhoto průkazu do online prostředí. Digitalizace státní správy se také prakticky projevila ve zřízení Portálu občana, který umožňuje využítí přes 65 služeb.

 

Digitalizace státní správy nám jakožto obyvatelům ČR tedy opravdu zlepšuje životní komfort a již nás pomalu ale jistě může opouštět strach z velké administrativy, která se státní správou byla spjata, tak také velkých front například na městských úřadech či poště.