Jak stát hodlá pomoci postiženým podnikatelům v souvislosti s krizovými opatřeními vlády?

V rámci legislativní nouze Poslanecká sněmovna ČR schválila zákon, který má podpořit menší živnostníky v boji s náledky tzv. koronavirové krize.V zájmu státu je udržet na trhu drobné živnostníky a chtějí jim pomoci, aby v důsledku mimořáených opatření nebyli nuceni uzavírat a rušit své provozovny. Byl připraven balíček pro tyto osoby, aby jim pomohl zvládnout nouzovou situaci v ČR.

 

Co mohou živnostníci od státu očekávat?

1) Odpuštění odvodu na sociální a zdravotní pojištění

Poslanecká sněmovna přijala zákon, jímž se odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ, kteří od března do srpna 2020 nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.

 

Jde o prominutí plateb za sociální pojištění ve výši 2 544 Kč a za zdravotní pojištění ve výši 2 352 Kč.

 

Jaký je postup pro uplatnění této výjimky neplacení odvodů? 

O odpuštění těchto odvodů není třeba nikoho žádat a je odpuštěno automaticky, a není třeba je tedy platit. Jde o opatření stejné pro všechny OSVČ.

 

A co když už někteří živnostníci zálohu za měsíc březen 2020 zaplatili? 

V tomto případě jim bude odpuštěna rovněž! Platba však nebude vrácena, ale bude započítána na již splatné platby a nebo na odvody za měsíc září 2020. Lze tedy říci, že ten kdo již v březnu zaplatil, má odpuštěny odvody od dubna do září letošního roku.

 

2) Jednorázová finanční výpomoc

Další podporu, kterou vláda chce pomoci drobným živnostníkům, kteří byli nuceni zavřít své provozovny je příspěvěk 25 000 Kč všem takto dotčeným OSVČ, za dobu trvání momořádného opatření (12. 3.-30. 4. 2020), tj. po dobu nemožnosti výkonu činnosti.

 

3) Ošetřovné

Již dříve vláda schválila ošetřovné pro OSVČ ve výši 424 Kč denně nanezletilé děti do 13ti let (původní návrh byl pro děti od 6ti let, aktuální podoba je bez omezení spodní hranice věku dětí). Více informací o tomto naleznente v našem článku.

 

RADA ADVOKÁTA: Současný stav se velice rychle mění, proto všechny informace ověřujte buď na stránkách jednotlivých úřadů nebo konzultací zdarma v naší koronavirové poradně. Raději také příliš neotálejte s žádostí o zmíněné finanční prostředky.