Cílený program podpory zaměstnanosti, jak stát pomůže podnikatelům a živnostníkům?

Vláda schválila návrh na úpravu tzv. Programu Antivirus.

 

Co Program Antivirus sleduje? 

Jde o program ochrany zaměstnanosti. Program Antivirus má tedy pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci, a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

 

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

 

Podmínky pro nárok na kompenzaci

 • Firmy musí být v podnikatelské sféře, její zaměstnanci musí být v pracovním poměru, a zároveň se musí účastnit nemocenského a důchodového pojištění.
 • Zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě, a rovněž mu nesmí být dána výpověď.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a zaplatit povinné odvody.

 

Zaměstnavatelé budou moci požádat úřad práce o příspěvek ve dvou režimech, které závisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci:

1) Režim A - Nucené omezení provozu a karanténa

V tomto režimu budou kompenzace poskytovány v důsledku uzavření či omezení provozu v důsledku krizového opatření či nařízení karantény ze strany příslušného úřadu.

 • V případě karantény v tomto režimu pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. 
 • V případě uzavření provozu v důsleku nařízení vlády zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

 

Příspěvěk, který dostanou zaměstnavatelé na výplatu výše uvedených náhrad mzdy je 80 % z vyplacené náhrady mzdy, kdy do této částky se započítávají i povinné odvody. Maximální částka, kterou zaměstnavatel může dostat vyplacenou je 39 000 Kč.

 

2) Režim B - Související hospodářské potíže

Tento režim se vztahuje na případy překážek v práci na straně firmy vzniklých v důsledku souvisejících hospodářských potíží vyvolaných COVID-19, kdy příčinou vzniku těchto překážek je současné epidemiologická situace a související opatření.

 

Dle druhu překážek v práci na straně zaměstnavatele vzniká zaměstnanci nárok na náhradu mzdy v určité výši, vždy dle konkrétní překážky:

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku,
 • omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku,
 • omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

 

Příspěvěk, který dostanou zaměstnavatelé na výplatu výše uvedených náhrad mzdy je 60 % z vyplacené náhrady mzdy, kdy do této částky se započítávají i povinné odvody. Maximální částka, kterou zaměstnavatel může dostat vyplacenou je 29 000 Kč.

 

POZOR - Povinnost uzavření dohody o narovnání!

Nic není tak jednoduché, jako vždy vše má obvykle nějaký "háček".

 

Podniky, které Program Antivirus využijí, se přitom musejí v dohodě s úřadem práce vzdát práva vymáhat zbylé náklady na mzdy po státu přes soudy. Nárok na úhradu škod v době nařízených omezení firmám dává krizový zákon, který upravuje podmínky nouzového stavu.

 

Výluky programu

Aby nebylo vše tak jednoduché, existuje skupina zaměstnavatelů a zaměstnanců, na které se nárok na kompenzaci nevztahuje.

 

1) Vyloučení zaměstnanci:

 • zaměstnanci, kteří vykonávají práci na dohody mimo pracovní poměr (DPČ a DPP), 
 • pracovníci, kteří pobírají plat namísto mzdy (pracovníci ve veřejném sektoru), 
 • zaměstnanci, na které firmy již pobírají dotace či jiné příspěvky od ÚP, typicky osoby se zdravotním postižením,  
 • pracovníci, kteří byli již propuštěni, tj. jsou ve výpovědní lhůtě, 
 • agenturní zaměstnanci - agentury práce se mohou programu účastnit také, ale pouze za předpokladu, že se bude jednat o příspěvky na zaměstnance, kteří byli po celou dobu trvání Antiviru zaměstnáni.

 

2) Vyloučení zaměstnavatelé:

 • program mohou čerpat pouze firmy, které nedostaly v posledních třech letech pokutu za nelegální práci (například nelegální zaměstnávání cizinců, či umožňující tzv. švarcsystém), 
 • firmy, které mají nedoplatky vůči veřejným rozpočtům - tzv. bezdlužnost vůči správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, finančním úřadům a celním úřadům,
 • vyloučeny jsou také firmy, které jsou v konkurzním řízení nebo v likvidaci.

 

Výše je popsáno, jaká je aktuální podoba Program Antivirus, navržený ministriní práce a sociálních věcí. Nyní je možné již nároky na výplatu části mezd využít. Jak na žádost Vám ukážeme v dalším našem článku - Jak na žádost z Programu Antivirus.