V čem spočívá dočasný rámec Evropské komise pro veřejnou podporu v souvislosti s šířením nemoci Covid-19.

Evropská komise dne 19. 3. 2020 zveřejnila sdělení (které již čtyřikrát, naposledy dne 13.10.2020 doplnila), pod názvem: "Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19"

 

Tento dočasný rámec byl vydán v souvislosti se situací způsobenou na území členských států Evropské unie v souvislosti s restrikcemi v důsledku snahy zamezit šíření nemoci Covid-19. 

 

Platnost dočasného rámce

Dočasný rámec měl původně platit jen do konce roku 2020.Komise nyní prodloužila jeho platnost do 30. 6. 2021 a možnost provádět rekapitalizace podniků prodloužila do 30. 9. 2021.

 

Komise deklarovala, že v případě potřeby dočasný rámec znovu prodlouží, což přezkoumá před uplynutím jeho platnosti v červnu 2021.

 

Podle dočasného rámce bude možné poskytovat tyto vzájemně kumulovatelné (tzn. že se smí čerpat zároveň - za určitých podmínek) druhy podpor ke kompenzaci náhlého nedostatku likvidity:

 

1) Přímé dotace, granty, selektivní daňové výhody a vratné zálohy

Členské státy budou moci vytvořit programy, na jejichž základě bude možno poskytnout podporu až do výše 800 000 EUR (tedy cca 21,6 mil. Kč) pro jeden podnik.

 

2) Státní záruky za úvěry, včetně dotací k těmto úrokovým sazbám  

Pro úvěry, jejichž splatnost přesáhne rok 2020, jsou stanoveny limitní hodnoty jistiny, a to:

  • dvojnásobek ročních nákladů na mzdy včetně odvodů,
  • 25 % obratu podniku v roce 2019.

Státní záruku lze poskytnout do 90 % jistiny, pokud budou případné ztráty neseny poměrně, nebo do 35 % jistiny v případech, kdy ztrátu ponese přednostně stát.

 

3) Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů

Rizika, která lze na trhu běžně pojistit, nesmí být za normálních okolností kryta krátkodobým pojištěním vývozních úvěrů s podporou členských států. Pokud bude Komisi prokázáno, že jinak komerčně pojistitelná rizika nelze v důsledku pandemie COVID-19 aktuálně pojistit, bude možné takové pojištění se státní podporou poskytnout.

 

4) Podpora rozšíření výroby lékařských materiálů

Podpora se poskytuje například na budování nebo modernizaci infrastruktur pro testování a rozšiřování výroby, které jsou nezbytné pro vývoj, testování a rozšíření výroby produktů určených na boj s COVID-19 až do jejich prvního průmyslového využití.

 

5) Investiční podpora výrobků týkajících se COVID-19

Finanční podpora z unijních nebo vnitrostátních prostředků poskytnutá zdravotnickým službám nebo jiným veřejným službám na řešení situace v souvislosti s nákazou Covid-19, zejména zdravotnických a ochranných pomůcek.

 

6) Selektivní odklady daní a odvodů

 

7) Podpora programů členských států na udržení zaměstnanosti

Vždy dle jednotlivých programů konkrétních členských států.

 

8) Rekapitalizační opatření

Například - Odchod státu ze společností, které dříve vlastnil. Komise upravila podmínky, které podle dočasného rámce platí pro rekapitalizační opatření, zejména pokud jde o odchod státu z podniků, v nichž byl před rekapitalizací akcionářem. Změna umožňuje státu vystoupit z vlastního kapitálu těchto podniků prostřednictvím nezávislého ocenění a zároveň obnovit předchozí podíl a zachovat záruky pro zachování účinné hospodářské soutěže na jednotném trhu.

 

V České republice již byla uplatněna řada těchto možnosti, např. přímé granty do 800 000 Euro v případě lázeňských poukazů a v programu COVID Nájemné, záruky za úvěry v programech COVID I – III, podpora výroby lékařských materiálů nebo podpora výzkumu v oblasti COVID-19.