Je zaměstnavatel oprávněn mi dát výpověď, když žádal o státní podporu zaměstnanosti?

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda cílený program podpory zaměstnanosti, tzv. Antivirus. Program slouží ke snížení mzdových nákladů zaměstnavatelů, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty, tzn. všech nestátních zaměstnanců. Hlavním smyslem této podpory je udržení zaměstnanosti a zamezení plošného propouštění zaměstnanců.

 

Mezi mnohými zaměstnanci vyvstaly otázky o tom, zda je možné, aby jejich zaměstnavatel žádal o náhradu za vyplacenou mzdu svého zaměstnance, a poté se mohlo stát (v budoucnu), že takového zaměstnance propustí.

 

Náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatelé svým zaměstnancům v těcho případech:

  1. Nucené omezení provozu či karanténa zaměstnance -> tzn. uzavření provozu v důsleku nařízení vlády nebo povinná karanténa zaměstnance.
  2. Související hospodářské potíže, tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele, zejména omezení poptávky po službach zaměstnavatele, omezení dostupnosti produktů potřebných v provozu či uzavření v důsledku karantény.

 

Povinnosti zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel musí striktně dodržovat zákoník práce.
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a rovněž mu nesmí být dána výpověď.
  • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a zaplatit povinné odvody.

 

Pokud ve vaší společnosti nastala některá z výše uvedených omezení a Vám vznikl nárok na náhradu mzdy, lze předpokládat, že zaměstnavatel si požádal o podporu ze strany státu.

 

Co to pro něho má za důsledky?

Zaměstnavatel nemůže žádat o příspěvek na zaměstnance, jehož pracovní poměr ke dni podání vyúčtování skončil nebo plyne výpovědní doba výpovědi dané zaměstnavatelem s výjimkou výpovědi pro porušení pracovní kázně zaměstnance.

 

Můžu dostat výpověď po karanténě či při obnovení provozu zaměstnavatele? 

NE! Zaměstnavatel musí příspěvek vrátit, pokud nevyplatí náhradu mzdy a neprovede zákonné odvody v zákonem stanovených lhůtách nebo poruší zákoník práce. V porušení zákoníku práce je zahrnuto i propuštení zaměstnance, na jehož náhradu mzdy bylo v minulosti požádáno o kompenzaci.

 

Závěr a rada pro zaměstnance

Pokud se Vás jako zaměstnanců dotkla výše uvedená omezení možnosti práce v důsledku tzv. koronavirové krize, a to ať už z důvodu uzavření zaměstnavatele, omezení provozu či vaší karantény, nenechte se po skončení restrikcí jednoduše z práce propustit.

 

Zjistěte si, zda na Vaši náhradu mzdy zaměstnavatel nedostal kompenzaci od státu, pokud ano, nesmíte být propuštění! Zaměstnavatel by musel příspěvek vrátit!

 

Proto, pokud tato situace nastane, obraťte se na advokáta, který Vám pomůže!