Od roku 2016 došlo k zásadní změně v dani z nabytí nemovitých věcí. Ptáte se proč?

Od listopadu 2016 již neplatí daň z nabytí nemovitosti prodávající, ale kupující. Do té doby platil daň z nabytí nemovitosti prodávající, případně se s kupujícím mohl dohodnout na tom, že ji zaplatí kupující. Druhá strana pak získala postavení ručitele, tzn. ručila za řádné a včasné zaplacení daně povinnou osobou.

 

Zákonodárci se však shodli na tom, že bude lepší, když se poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí stane pouze kupující.

 

A co je k takové změně vedlo?

  • větší motivace k včasné platbě daně
  • snížení nedoplatků a zlepšení podmínek jejich vymahatelnosti
  • odstranění „nežádoucí daňové optimalizace“
  • (domnělý) pokles cen nemovitostí
  • přizpůsobení se většině evropských zemí
  • odstranění problémů při směně nemovitých věcí nebo při nabytí nemovité věci z majetku České republiky

 

Asi nejdůležitější příčinou této změny byla právě větší motivace k včasné platbě a s tím snížení nedoplatků a zlepšení podmínek jejich vymahatelnosti. V případě platby daně prodávajícím se totiž běžně stávalo, že k zaplacení buď vůbec nedošlo či došlo pozdě, a to většinou z důvodu, že již "bývalý" majitel nemovitosti k platbě neměl žádnou motivaci. Při procesu vymáhání nedoplatku pak nebylo možné platbu vymáhat například cestou exekuce uvalenou na příslušnou nemovitost, jelikož již nemovitost nebyla jeho.

 

Problém nastával i v případě postavení kupujícího jako ručitele, který v takovém případě neměl jak prodávajícího k platbě přinutit.

 

Samotná výše daně (dřívější daně z převodu nemovitých věcí) se však nezměnila, její sazba je stále 4%. Více se o dani z nabytí nemovitých věcí dozvíte ZDE.